Toch BTW-aftrek fondsenwerver

Gepubliceerd op: 20 mei 2016

20151116_BTW_1voorvoedsel_VWGNijhof

In november vorig jaar meldden wij in ons artikel Geen BTW-aftrek fondsenwerver dat een stichting die deed aan fondsenwerving voor de voedselbanken, geen recht had op aftrek van BTW. In het hoger beroep tegen de uitspraak waarin de Rechtbank Gelderland dit besliste heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 3 mei jl. beslist dat aftrek van de volledige BTW kan worden geclaimd.

Voedselbanken

De zaak betreft het concept Eén voor voedsel. Bezoekers van restaurants doneren binnen dit concept € 1 per couvert ten behoeve van de voedselbanken. Deze donatie moet volledig bij de voedselbanken terecht komen. De kosten van de stichting worden daarom gedekt uit de bijdragen die de restaurants betalen voor de deelname aan het concept. In ruil voor deze bijdragen ontvangen deze restaurants publiciteitspakketten en krijgen ze het recht om de naam en het logo van het concept te gebruiken om reclame te maken voor hun bedrijf. Voor het Hof is niet in geschil dat de stichting voor deze reclame-activiteiten BTW-ondernemer is.

Feitelijke werkzaamheden

Anders dan de Rechtbank concludeert het Hof dat de stichting alle voorbelasting kan aftrekken omdat haar feitelijke werkzaamheden bestaan uit het werven van restaurants en het opstarten en uitvoeren van de campagne. De fondsenwervende aspecten ten behoeve van de voedselbanken zijn enkel een gevolg daarvan, net als het doorstorten van de donaties. De door de stichting gemaakte kosten, bestaande uit advieskosten voor het opstellen van de business case, ontwerpen en maken van de materialen en de inhuur van twee oproepkrachten voor het bezoeken van de restaurants, ondersteunen de conclusie dat de feitelijke werkzaamheden van de stichting betreffen het werven van restaurants en het opstarten van de campagne.

Niet is gebleken dat de stichting en de bij haar aangesloten voedselbanken meer doen dan het geven van voorlichting over wat de campagne inhoudt.
De feitelijke werkzaamheden van de stichting zijn doorslaggevend, niet dat het feitelijke (en statutaire) doel van de stichting is het inzamelen van donaties voor de voedselbanken.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.