Tijdelijke verhuur van (een deel) van de eigen woning: Belast!

Gepubliceerd op: 11 februari 2021

Moet je, als je je eigen woning verhuurt, over de huuropbrengsten inkomstenbelasting betalen?

In ons artikel van 3 juli 2018 gaven wij nog aan dat volgens de Rechtbank Noord Holland de verhuur van een tuinhuis niet kwalificeerde als verhuur van de gehele woning en dat er daarom geen sprake was van belaste verhuur.
Later heeft Hof Amsterdam de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland bevestigd (lees hier meer over in ons artikel Huur voor tuinhuis belast in box 3).

Maar wat vindt de Hoge Raad hier van?

De tijdelijke verhuurregeling

Artikel 3.113, Wet IB 2001 betreft de tijdelijke verhuurregeling. Deze regeling houdt in dat bij tijdelijke verhuur van de eigen woning, 70% van de huuropbrengsten zijn belast in box 1.

In de wet staat letterlijk “de eigen woning die tijdelijk ter beschikking is gesteld”. In de rechtspraak staat ter discussie of het enkel de gehele eigen woning betreft of dat de bepaling ook ziet op de verhuur van een deel van de eigen woning.

Een eigen woning, voor de inkomstenbelasting is een woning die:

  • jou ter beschikking staat krachtens eigendom of zakelijk recht en die;
  • je als hoofdverblijf gebruikt.

De Hoge Raad

In het arrest van 18 september 2020 heeft de Hoge Raad bepaald dat de huuropbrengsten van een tuinhuis, dat als aanhorigheid tot de eigen woning behoort, belast is in box 1.

De casus is als volgt. Een echtpaar verhuurde in 2015 een tuinhuisje via AirBNB aan toeristen. Het tuinhuis is een aanhorigheid van eigen woning en werd tijdelijk verhuurd. Hoewel de tijdelijke verhuurregeling (artikel 3.113, Wet IB 2001 ) spreekt van verhuur van de gehele woning, volgt de Hoge Raad het standpunt van de Belastingdienst dat ook bij verhuur van een deel van de woning de regeling van toepassing is. De intentie van de wetgever bij deze regeling zou onrecht worden aangedaan bij een verschillende behandeling van gehele of gedeeltelijke verhuur.

De aangifte inkomstenbelasting 2020

Binnenkort dient de aangifte inkomstenbelasting 2020 weer opgesteld te worden. Heb jij het afgelopen jaar (een deel van) je eigen woning verhuurd? Vergeet dit dan niet aan te geven in de aangifte. Heb je vragen over de aangifte? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.