Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Gepubliceerd op: 26 maart 2020

Morgen, vrijdag 27 maart 2020, wordt de inhoud van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) bekend. Met de Tozo ondersteunt de overheid zelfstandige ondernemers (waaronder ZZP-ers).

Voor wie?

De Tozo is bestemd voor zelfstandig ondernemers die financieel in de knel komen door de coronacrisis. Het Kabinet doet een moreel beroep op ondernemers om zich alleen voor de Tozo te melden wanneer ze daadwerkelijk financieel in de knel zitten.

Om op de Tozo een beroep te kunnen doen, moet zijn voldaan aan de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen;
  • van 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijven in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenend;
  • voldoen aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van een eigen bedrijf (waaronder inschrijving bij de KvK);
  • voor 1 januari 2020 gestart met de onderneming;
  • voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per kalenderjaar werkzaam in de onderneming).

Waar aanvragen?

De Tozo moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de ondernemer woonachtig is. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Dat wil zeggen dat ondernemers die vanaf 1 maart 2020 in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis zich bij hun gemeente kunnen melden.

De wijze waarop de aanvraag moet worden gedaan, hangt af van de gemeente. Op basis van de op 27 maart 2020 bekend te maken regeling zullen de gemeenten het proces van aanvraag en uitbetaling inrichten. De bedoeling is dat dit proces zoveel mogelijk digitaal zal plaatsvinden.

Het streven is dat gemeenten binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Voorzien wordt echter dat dit streven als gevolg van grote drukte wellicht niet altijd wordt gehaald. Dan kunnen de gemeenten voorschotten uitbetalen.

Hoeveel?

Op grond van de Tozo biedt de gemeente gedurende maximaal 3 maanden inkomensondersteuning. Het exacte bedrag van de ondersteuning hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen van de ondernemer. Er is geen vermogens- en partnertoets. De inkomensondersteuning is een netto bedrag in de vorm van een gift (hoeft derhalve niet te worden terugbetaald).

Daarnaast is het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal € 10.157. Deze lening moet wel terug worden betaald. De rente is nog niet vastgesteld, maar zal zeker liggen beneden het rentepercentage dat wordt gehanteerd in het kader van de reguliere BBZ (dat bedraagt 8%).

Meer informatie, voor zover op dit moment bekend, vind je bij deze veel gestelde vragen.

Andere artikelen