Tickethandel belast als ROW

Gepubliceerd op: 26 oktober 2022

Rechtbank Noord-Nederland heeft beslist dat de met de handel in tickets voor sportevenementen (via het platform Viagogo) behaalde resultaten terecht zijn belast als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW).

ROW

Van belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden is sprake indien:

  • wordt deelgenomen aan het economisch verkeer en;
  • daarbij het behalen van voordelen wordt beoogd en;
  • deze voordelen objectief te verwachten zijn.

De Belastingdienst en de handelaar zijn het er al over eens dat met de tickethandel wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. Ook is niet in geschil dat de handelaar winst beoogt te maken.

Speculatie

Het geschil spitst zich dus toe op de vraag of het beoogde voordeel ook objectief gezien te verwachten is. De handelaar neemt de stelling in dat de activiteiten vooral speculatief van karakter zijn. Bij speculatieve activiteiten is geen sprake van een objectief te verwachten voordeel.

De Rechtbank verwerpt dit argument. De handelaar beïnvloedt de behaalde transactievoordelen door middel van zijn handelen, terwijl speculatiewinsten zouden ontstaan zonder beïnvloeding. Dat op sommige in- en verkopen van tickets verlies is geleden, doet daar niet aan af. De handelaar verklaart ter zitting aan de rechtbank dat hij niet lukraak tickets koopt, maar specifiek tickets zoekt voor (meerdaagse) sportevenementen omdat daarvan het risico op niet-verkoop kleiner is.

Onderzoek

Aanleiding voor de Belastingdienst om in de situatie van de tickethandelaar te duiken, is een onderzoek naar belastingplichtigen die bedragen ontvangen vanaf een rekening van een buitenlandse payment service provider. Uit antwoorden op vragen van de Belastingdienst blijkt dat de saldi van door de handelaar in het buitenland aangehouden bankrekeningen in 2016 € 348.759 en in 2017 € 313.309 bedraagt. Voor deze bedragen, verhoogd met vergrijpboeten van 25%, legt de Belastingdienst navorderingsaanslagen op.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.