Thuiswerkvergoeding van € 2 naar € 2,13

Gepubliceerd op: 30 augustus 2022

Werknemers die thuiswerken kunnen sinds 2022 van hun werkgever een gericht van loonbelasting vrijgestelde vergoeding ontvangen van € 2 per dag.

Indexering

Op deze vergoeding is de reguliere indexering van toepassing. De verwachting is dat de zogeheten tabelcorrectiefactor voor 2023 op 1,063 komt. Dan zal de gerichte vrijstelling van € 2 stijgen naar € 2,13. Dit blijkt uit antwoorden van Staatssecretaris van Rij op Kamervragen.

Het bedrag van € 2 is gebaseerd op een berekening van het Nibud. In augustus 2021 heeft het Nibud berekend dat thuiswerkers gemiddeld € 2 per persoon per werkdag aan kosten maken. In maart 2022 heeft het Nibud deze berekening opnieuw uitgevoerd. De nieuwe berekening komt uit op € 3,05 per werkdag. Van Rij geeft echter aan dat thuiswerkers het moeten doen met de verhoging in het kader van de indexering. Bij de evaluatie van de WKR, die is gepland in 2023/2024, zal worden bekeken of het forfait nog strookt met de daadwerkelijke kosten.

20222021
Elektriciteit0,900,50
Water0,050,05
Verwarming1,000,45
Koffie/thee1,050,95
Toiletpapier0,050,05
Totaal3,052,00
De kosten van thuiswerken volgens het Nibud

Reiskosten

Werknemers die niet thuis werken kunnen voor onder andere hun woon-werkverkeer een gericht van loonbelasting vrijgestelde vergoeding ontvangen van maximaal € 0,19 per kilometer. Op deze kilometervergoeding is de indexeringsregeling niet van toepassing. De kans is echter aanzienlijk dat ook dit bedrag per 1 januari 2023 wordt verhoogd. Wat de nieuwe maximale belastingvrije kilometervergoeding wordt, zal op Prinsjesdag bekend worden.

Maximaal

Zowel de thuiswerkvergoeding als de reiskostenvergoeding betreffen bedragen die werkgevers (onder voorwaarden) maximaal belastingvrij mogen vergoeden. Werkgevers zijn echter niet verplicht om deze belastingvrije vergoedingen te betalen, behalve wanneer dit voortvloeit uit (collectieve) arbeidsvoorwaarden. Werkgevers mogen hogere vergoedingen betalen, maar dan wordt het meerdere boven de hiervoor beschreven forfaits belast met loonbelasting (tenzij het bovenmatige deel van de vergoedingen wordt aangewezen voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling en deze vrije ruimte niet wordt overschreden).

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.