Thuiswerkvergoeding deels beperkt aftrekbaar

Gepubliceerd op: 30 november 2021

De thuiswerkvergoeding, die vanaf 2022 gericht vrijgesteld van loonheffingen kan worden uitbetaald, is deels beperkt aftrekbaar van de winst in het kader van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Opbouw bedrag

We beschrijven deze gerichte vrijstelling in ons artikel Vrijgestelde vergoeding voor thuiswerken.

Uit de recent gepubliceerde Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2022 blijkt dat het bedrag van € 2 per dag de volgende kosten omvat:

Elektriciteitsverbruik€ 0,50
Waterverbruik€ 0,05
Verwarming€ 0,45
Koffie/thee€ 0,95
Toiletpapier€ 0,05
Totaal€ 2,00

Beperkt aftrekbare kosten

Zowel in het kader van de inkomsten- als van de vennootschapsbelasting mogen de volgende kosten niet volledig worden afgetrokken van de winst:

  • voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatie;
  • congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Het in de thuiswerkvergoeding begrepen bedrag voor koffie/thee (€ 0,95) valt vanzelfsprekend in de categorie voedsel, drank en genotmiddelen. Dit deel van de gericht vrijgestelde vergoeding is daarom aftrekbaar:

  • in de inkomstenbelasting: voor 80%;
  • in de vennootschapsbelasting: voor 73,5%.

Deze percentages geldt wanneer de ondernemer er in de aangifte voor kiest om de aftrek te baseren op de werkelijke kosten. Hoofdregel is immers dat beperkt aftrekbare kosten forfaitair worden gecorrigeerd op de winst. De forfaitaire bijtelling bij de winst bedraagt:

  • voor de inkomstenbelasting: € 4.700;
  • voor de vennootschapsbelasting: het hoogste bedrag van € 4.700 of 0,4% van de loonsom.

Andere artikelen