Thuiswerker in woonland sociaal verzekerd

Gepubliceerd op: 20 oktober 2016

thuiswerker vwgnijhof

Thuiswerken heeft veel voordelen, zowel voor de werkgever als voor de thuiswerker. Maar als het huis van uw werknemer niet in Nederland staat, kan thuiswerken als gevolg hebben dat de werknemer niet in Nederland verzekerd is voor de sociale verzekeringen. U moet dan wellicht, naast de Nederlandse, een Belgische of Duitse loonadministratie voor de thuiswerker (laten) voeren.

Thuiswerker

Een dergelijke situatie was aan de orde in een arrest dat de Hoge Raad op 30 september 2016 heeft gewezen. Een in België wonende programmeur werkt in loondienst voor een Nederlandse B.V. Met zijn werkgever is hij overeengekomen dat hij 1 dag in de week thuis werkt. De andere 4 dagen verricht hij zijn werkzaamheden bij een in Nederland gevestigde opdrachtgever.

Het gerechtshof stelt vast dat de thuiswerker op zijn thuiswerkdag niet alleen ondersteunende werkzaamheden verricht. Hij oefent op die dag feitelijk een deel van de overeengekomen werkzaamheden uit. Daardoor is de sociale verzekeringswetgeving van zijn woonland België op hem van toepassing.

Nieuwe EU-verordening

Dit arrest is gewezen onder de tot 1 mei 2010 geldende Europese verordening. In de nieuwe verordening ligt de verzekerings- en premieplicht in het woonland van de werknemer wanneer deze 25% of meer in zijn woonland werkt. In de hiervoor besproken zaak wordt deze 25% niet gehaald. 1 dag thuiswerken betekent immers dat, gerelateerd aan een werkweek van 5 dagen, de thuiswerker minder dan 25% in het woonland werkt.

Uiteraard is het niet alleen de thuiswerker die met verzekerings- en premieplicht in zijn of haar woonland kan worden geconfronteerd. Duitse chauffeurs, die 25% of meer van hun tijd in Duitsland rondrijden, zijn in Duitsland sociaal verzekerd en premieplichtig. Belgische bouwvakkers die worden ingezet op een project in België, kunnen daardoor in België sociaal verzekerd en premieplichtig zijn.

Complex

De belastingheffing, verzekerings- en premieplicht van buiten Nederland wonende werknemers is vaak best complex. VWGNijhof is u graag van dienst om hier duidelijkheid in te scheppen.

Andere artikelen