Teveel vakantie genoten?

Gepubliceerd op: 19 september 2019

Nu de vakantie er voor de meeste mensen op zit, is het goed om het vakantie-uren saldo van je werknemers eens te controleren. Zijn er niet te veel vakantiedagen genoten?

Wettelijk

Wettelijk uitgangspunt is dat werknemers vakantiedagen opbouwen gedurende het kalenderjaar. Vaak is er in de CAO of arbeidsovereenkomst een x aantal vakantiedagen per kalenderjaar afgesproken (bijvoorbeeld 28 vakantiedagen per jaar).

Deze vakantiedagen moeten echter, zoals gezegd, gedurende het jaar worden opgebouwd. Ieder uur dat een werknemer werkt worden er naar rato vakantie-uren opgebouwd. Dit houdt dus in dat je in principe als werknemer niet op 1 januari van het jaar direct al je vakantiedagen al tot je beschikking hebt. In de praktijk is het echter wel vaak zo dat werknemers gewoon op basis van het aantal toegekende vakantiedagen op jaarbasis, vrije dagen kunnen opnemen ongeacht of deze feitelijk al opgebouwd zijn of niet.

Uit dienst

Het probleem wat hierbij kan ontstaan is dat op het moment dat een werknemer ontslag neemt/krijgt of een arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt, de werknemer dan een negatief vakantiesaldo heeft. Als werkgever verwacht je dan dat deze teveel genoten vakantie-uren verrekend kunnen worden bij de eindafrekening.

En daar gaat het nogal eens fout. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat zijn werknemers alleen vakantie opnemen voor de uren die al zijn opgebouwd. Dit is uiteraard in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Werkgever is verantwoordelijk

Door je werknemers toch op vakantie te laten gaan zonder dat deze al voldoende vakantie-uren hebben opgebouwd, loop je als werkgever een risico dat je bij een einde dienstverband het negatieve vakantiesaldo niet kunt verrekenen met de eindafrekening. Het is immers jouw verantwoordelijkheid om het vakantiesaldo te controleren bij een vakantie-aanvraag.

Indien een werknemer door zijn aanvraag in de min komt te staan qua vakantie-uren dan zou je de aanvraag in beginsel kunnen/moeten weigeren anders kunnen deze kosten uiteindelijk dus voor rekening van jou als werkgever komen.

Arbeidsovereenkomst

Om bovengenoemd risico te voorkomen, is het verstandig in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat het de werkgever toegestaan is om de teveel genoten vakantie-uren bij einde dienstverband te verrekenen. Dan wel om bij iedere vakantie-aanvraag van een werknemer, waarbij er onvoldoende saldo is opgebouwd, in de bevestiging hiervan op te nemen dat de teveel genoten vakantie-uren verrekend zullen worden indien het dienstverband eindigt en er op dat moment nog een negatief vakantiesaldo resteert. Het kan overigens ook zo zijn dat in een eventuele toepasselijke CAO een dergelijke bepaling voor verrekening is opgenomen.

 

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This