Terugleversubsidie voor duurzame energie

Gepubliceerd op: 22 juni 2018

Minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat is bezig met het ontwerp van een terugleversubsidie voor duurzame energie. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dit wordt één van de maatregelen om (uiterlijk in 2030) te komen tot de 49% reductie van de CO2-uitstoot, waar het Kabinet naar streeft.

Salderingsregeling

De regeling richt zich vooral op de stimulering van burgers om te participeren in duurzame energieprojecten. Zonnepanelen zijn de op dit moment verreweg de meest voorkomende vorm waarop burgers zich storten om duurzame energie op te wekken. Het terugverdienen van de investering in zonnepanelen gebeurt op twee manieren, namelijk door de opgewerkte stroom

  • direct zelf te verbruiken;
  • in het elektriciteitsnet te voeden.

Het voordeel van de direct zelf verbruikte stroom is natuurlijk dat die niet van een elektriciteitsmaatschappij hoeft te worden gekocht.

Maar in de praktijk is het niet mogelijk om alle -met zonnepanelen opgewekte- stroom zelf te verbruiken. Meestal is het totale stroomverbruik van een gezin groter dan wat met de zonnepanelen kan worden opgewekt. En uiteraard wekken zonnepanelen niet altijd stroom op wanneer het verbruik het hoogst is.

In tijden waarin de zonnepanelen meer stroom opwekken dan wordt verbruikt, wordt geleverd aan het net. Bij een tekort aan stroom wordt die uit het net bijgekocht. Door de aan het net geleverde stroom te salderen met de uit het net gekochte stroom, hoeft alleen voor het saldo te worden betaald. Een belangrijk deel van de prijs van elektriciteit is energiebelasting. Ook voor die belasting geldt de salderingsregeling.

Terugleversubsidie

De salderingsregeling voor de energiebelasting wordt per 1 januari 2020 afgeschaft. Dat betekent dat over alle stroom die uit het net wordt aangekocht energiebelasting moet worden betaald. Voor de stroom die uit zonnepanelen (de regeling gaat ook gelden voor op een andere manier opgewekte duurzame energie) in het net wordt gevoed, komt er de terugleversubsidie. De hoogte van die subsidie wordt zodanig dat de terugverdientijd voor de investering in de zonnepanelen ongeveer 7 jaar bedraagt (met de salderingsregeling bedraagt de terugverdientijd, naar verwachting, in 2025 nog slechts ongeveer 4 jaar). Uit onderzoek blijkt dat particulieren bij een terugverdientijd van 7 jaar nog bereid zijn om te investeren in zonnepanelen.

De terugleversubsidie geldt voor burgers en bedrijven, die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. Over zelf gebruikte elektriciteit is ook na 2019 geen energiebelasting verschuldigd. Jaarlijks wordt voor de terugleversubsidie een subsidieplafond ingesteld. Zodra dit plafond is bereikt, worden aanvragen voor de subsidie niet meer gehonoreerd. Er komt een, volgens belofte van Wiebes, soepele overgangsregeling voor wie vóór 1 januari 2020 gebruik maakt van de salderingsregeling.

Andere artikelen