Teruggaaf btw uit ander EU-land

Gepubliceerd op: 27 augustus 2014

In Nederland gevestigde ondernemers die btw hebben betaald in een ander EU-land kunnen deze btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dat gebeurt via een speciaal formulier dat te vinden is op deze website: https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/.
Voor een verzoek om teruggaaf gelden de volgende voorwaarden:

  • de onderneming is in Nederland gevestigd;
  • in het andere EU-land doet de onderneming geen aangifte omzetbelasting;
  • de in het andere EU-land betaalde btw heeft betrekking op goederen, diensten of invoer die worden gebruikt voor belaste activiteiten.

Bij een verzoek dat betrekking heeft op een kalenderjaar moet het terug te vragen bedrag ten minste € 50 zijn. Als het verzoek betrekking heeft op een kwartaal geldt een minimaal btw-bedrag van € 400. Per kalenderjaar kunnen meerdere verzoeken worden gedaan.

Ondernemers die alleen vrijgestelde prestaties verrichten kunnen geen btw terugvragen uit andere EU-landen. Dat geldt ook voor ondernemers die zijn ontheven van administratieve verplichtingen en voor ondernemers die onder de landbouwregeling vallen.
Een verzoek om teruggaaf moet vóór 1 oktober na afloop van het jaar waarop het betrekking heeft zijn ingediend.

Andere artikelen

Top 10 prinsjesdag 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van demissionair minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste...

Pin It on Pinterest

Share This