Een terugblik op 2016

Gepubliceerd op: 30 december 2016

terugblik 2016 vwgnijhof

De laatste werkdag van het jaar is een mooi moment om even met u terug te kijken naar wat er in 2016 actueel was.

Een jaar lang hebben we u op de hoogte gehouden van wat actueel was in ons vakgebied. En als we nu terug kijken, constateren we dat we een aantal van de in onze artikelen veel voorkomende onderwerpen ook in 2017 ongetwijfeld weer terug zullen zien.
Oud = Nieuw en Nieuw = Oud!

Eigen beheerpensioen (nog) niet afgeschaft

Op de valreep van het parlementaire jaar werd het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer op verzoek van Staatssecretaris Wiebes niet in stemming gebracht bij de Eerste Kamer. Wiebes gaat onderzoeken hoe groot de door hem zelf gecreëerde maas in het wetsvoorstel is. Die maas zal hij vervolgens met een aanvullend wetsvoorstel – een novelle – dichten.

Wanneer het eigen beheerpensioen nu precies wordt afgeschaft, is onzeker. Het is zelfs niet uitgesloten dat de hele uitfasering niet doorgaat. Wiebes heeft wel aangegeven dat de andere onderdelen van het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer in 2017 terugwerkend tot 1 januari 2017 van kracht zullen worden.

ZZP-ers

De afschaffing van de door ZZP-ers en hun opdrachtgevers geliefde Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) was al op 1 mei 2016 een feit. Maar de vervanger, in de vorm van door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomsten, komt nog niet echt uit de startblokken. De handhaving van dit systeem is opgeschort tot 1 januari 2018 (of zoveel later als nodig is). Alleen evident kwaadwillenden zullen worden aangepakt (in beginsel vanaf 1 mei 2017).

Vrijwilligers

De vrijwilligersregeling is ook in 2016 een aantal keren aan de orde geweest. Een verruiming van de mogelijkheid om belastingvrij aan vrijwilligers te vergoeden en verstrekken, zat er ook dit jaar niet in. De inmiddels bekende maxima blijven € 1.500 per jaar en € 150 per maand.

Aan het eind van 2016 werd een al in augustus door een rechtbank gedane uitspraak gepubliceerd, waar uit blijkt dat de voorwaarden van de vrijwilligerseregeling strikt moeten worden nageleefd.

Schenkingen en giften

Het onderwerp schenkingen en giften mag zich eigenlijk elk jaar in een warme belangstelling verheugen. Uiteraard ging het over de hernieuwde invoering van de “jubelton”; de vrijstelling in de schenkbelasting van (maximaal) € 100.000 op voorwaarde dat het geschonken bedrag aan de eigen woning van de schenker wordt besteed.

Voor DGA’s bestaat op grond van een in 2016 gegeven goedkeuring de mogelijkheid om de aftrek van giften fiscaal te stroomlijnen.

Auto’s

De auto is altijd een dankbaar onderwerp, zowel voor zelfstandigen als voor werknemers. Met ingang van 2017 wordt de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting wat simpeler. Of de nieuwe auto het best nog in 2016 worden aangeschaft, dan wel die aanschaf beter tot in 2017 kan worden uitgesteld, hangt af van de auto die u wilt aanschaffen.

De overgangsregeling maakt dat we de komende jaren nog met een woud aan bijtellingspercentages moeten worstelen. Het nieuwste idee, afkomstig van de Bovag, is dat de bijtelling afhankelijk moet worden gemaakt van het aantal afgelegde privékilometers.

Voor wie met de eigen auto zakelijke kilometers rijdt, blijft de maximale belastingvrije vergoeding € 0,19 per kilometer. Daar moeten alle kosten van worden betaald, ook bijvoorbeeld het parkeren van de auto.
De Vereniging Zakelijke Rijders heeft een balletje opgegooid om hier € 0,22 van te maken. Wij schatten in dat dit voorlopig in Den Haag geen gehoor zal vinden.

De regels voor de BTW-correctie, die u in de laatste tijdvakaangifte van 2016 moet verwerken, zijn niet gewijzigd. De over dit onderwerp aangespannen proefprocedures liggen nog bij de Hoge Raad.

Bedrijfsopvolging

De allerhoogste vrijstelling in de erf- en schenkbelasting is nog steeds ongewijzigd. Het wordt aan het volgende kabinet overgelaten om aan deze regeling te sleutelen. De kans dat de vrijstelling wordt ingeperkt, achten wij groot. Daar waar het past, is het dan ook verstandig om deze vrijstelling in het komende jaar te benutten.

Vooral voor ondernemers in vastgoed lonkt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Maar deze ondernemers vinden bij de toepassing van de vrijstelling bijna altijd de Belastingdienst op hun weg. De praktijkhandreiking die de Belastingdienst in dat kader hanteert, is onlangs naar aanleiding van een WOB-verzoek openbaar gemaakt.

 

VWGNijhof wenst u en de uwen het allerbeste voor 2017!

Andere artikelen