Taxplanning via het huwelijk

Gepubliceerd op: 28 september 2017

In de belastingplannen voor 2018 zijn regels opgenomen, die taxplanning (met name estate planning) via het huwelijk moeilijker moeten maken.

Huwelijk

Het huwelijk (voor het geregistreerd partnerschap geldt uiteraard precies hetzelfde) is niet alleen super romantisch. Zodra je de trouwakte tekent, treden de rechtsgevolgen van het huwelijk in. Ten aanzien van je vermogen zijn die gevolgen:

  • als je trouwt in gemeenschap van goederen: dat de vermogens van jou en je partners worden samengevoegd;
  • als je trouwt op huwelijkse voorwaarden: de gevolgen zoals je die met je partner hebt afgesproken (vastgelegd in een notariële akte).

Als je trouwt in 2017 is de hoofdregel dat een gemeenschap van goederen ontstaat. Wil je dat niet dan moet je voor je huwelijk door een notaris huwelijkse voorwaarden laten opmaken.
Je mag ook tijdens je huwelijk switchen van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden en vice versa.

Trouw je na 31 december 2017, dan is de hoofdregel dat een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat. Wil je dat niet, dan moet je de notaris laten vastleggen dat door jouw huwelijk een algehele gemeenschap van goederen ontstaat.
En ook in 2018 en latere jaren mag je, terwijl jullie huwelijksbootje vaart, switchen van regime.

Maximaal fifty/fifty

Als je jouw vermogen en dat van je partner samenvoegt in een huwelijksgemeenschap is geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Maar dat mag niet leiden tot een meer dan gelijke gerechtigdheid. Dit wordt ingaande 2018 expliciet in de wet geregeld.

Een voorbeeld (1), dat we ontlenen aan de toelichting op het wetsvoorstel. Je trouwt in 2018. Jouw vermogen bedraagt 320, dat van je partner 10. Je maakt huwelijkse voorwaarden waarmee je jullie vermogens inbrengt in een gemeenschap. Jullie zijn in die gemeenschap gelijk gerechtigd.

Dan hebben jij en je partner elk recht op 50% van 330 = 165. Jij ga gaat er op achteruit. De helft van jouw vermogen (50% van 320 = 160) wordt van je partner en de helft van zijn of haar vermogen (50% van 10 = 5) van jouw. Hoewel jouw partner er 155 op vooruit gaat, is geen schenkbelasting verschuldigd.

Een voorbeeld (2) waarbij het wel mis gaat. Opnieuw ga je trouwen, maar nu bedraagt jouw vermogen 1.000. Het vermogen van je partner bedraagt 200. In de huwelijkse voorwaarden bepalen jullie dat jij voor 30% en je partner voor 70% is gerechtigd.

Jullie totale vermogen bedraagt 1.200. Je partner is gerechtigd tot 70% van 1.200 = 840. Dat is meer dan de helft van jullie gezamenlijke vermogen (50% van 1.200 = 600). Je partner is dan bij het sluiten van jullie huwelijk schenkbelasting verschuldigd over 840 – 600 = 240.

Deze voorbeelden betreffen het sluiten van het huwelijk. Uiteraard speelt taxplanning ook tijdens en bij het einde van het huwelijk (echtscheiding of overlijden).

Samenwoners

De nieuwe regels worden ook van toepassing op ongehuwde samenwoners. Dit betreft alleen samenwoners die een notarieel vastgelegd samenlevingscontract hebben gesloten waarin wederzijdse zorgplicht is vastgelegd.

Nephuwelijk

Een nephuwelijk is een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) dat alleen wordt aangegaan voor het fiscale voordeel. In 2013 heeft de Hoge Raad een geregistreerd partnerschap voor slechts één dag ter zijde gesteld. De wetgever kiest er niet voor om een minimum looptijd vast te leggen voor een fiscaal erkend huwelijk.

Wanneer is fiscaal dan sprake van een nephuwelijk? Mogelijke aanwijzingen daarvoor zijn:

  • de duur van het huwelijk;
  • een groot verschil in vermogens;
  • een familieband;
  • een groot verschil in leeftijd.

Als sprake is van een nephuwelijk wordt niet de fifty/fifty-regel gehanteerd, maar wordt elke vermogensverschuiving tussen de partners belast met erf- of schenkbelasting.

Complexer

Taxplanning via het huwelijk is vanzelfsprekend een stuk complexer dan uit dit artikel blijkt. De toelichting op de aangekondigde wetswijziging bevat maar liefst 20 voorbeelden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen? De adviseurs van VWGNijhof staan voor u klaar.

De wetsvoorstellen die deel uitmaken van de belastingplannen voor 2018 liggen op dit moment bij de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018. Het is daarom nog niet zeker dat de nieuwe regels worden ingevoerd op de wijze zoals hier is beschreven.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.