Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM)

De Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM) helpt ondernemers om een gespecialiseerd adviseur in te huren voor energieadvies op maat. De subsidie kan vanaf 1 oktober 2021 (9:00 uur) worden aangevraagd.

Voor wie

De subsidieregeling staat open voor ondernemingen tot 250 werknemers (in fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • één (of meer) bedrijfspand(en) (of ruimten daarin) hebben of huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen.

Panden vallen onder de wettelijke besparingsplicht wanneer jaarlijks meer dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit wordt verbruikt.

Subsidie voor advies en ondersteuning

Met de subsidie worden gedekt de kosten van advies op maat door een gespecialiseerd adviseur. Ook de ondersteuning bij de uitvoering van het advies kan worden gesubsidieerd.

De ondernemer moet aantonen één of meer maatregelen uit het advies te gaan uitvoeren (binnen 2 jaar) of te hebben uitgevoerd.

Alleen kosten voor (de uitvoering van) een energieadvies, gemaakt vanaf 2 augustus 2021 komen voor de subsidie in aanmerking.

De kosten van de daadwerkelijke maatregelen komen niet in aanmerking voor de subsidie. Voor deze kosten zijn mogelijk andere subsidieregelingen beschikbaar, zoals de ISDE of energie-investeringsaftrek (EIA).

De maatregelen kunnen betrekking hebben op grotere of kleinere aanpassingen aan het pand, maar ook op aanpassingen in andere onderdelen van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld het gebruik van elektrische bestelwagens).

Hoeveel

De subsidie bedraagt 80% van de gemaakte kosten (exclusief BTW), met een maximum van € 2.500. Voor het energieadvies geldt een maximum subsidiebedrag van € 750.
Voor het energieadvies geldt tevens dat het minimale subsidiebedrag € 400 bedraagt (een energieadvies dat exclusief BTW minder kost dan € 500 komt derhalve niet voor de subsidie in aanmerking).

De subsidie kan maximaal één keer per bedrijfspand worden aangevraagd.

Toekenning van de subsidie geschiedt op volgorde van indiening. De regeling loopt tot en met 30 september 2022 (17:00 uur) of het eerdere moment waarop het budget van € 28,2 miljoen is uitgegeven.

Stappenplan

Aanvragen voor de subsidie lopen via het digitale loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waarbij gebruik moet worden gemaakt en eHerkenning.

RVO heeft voor de aanvraag van de Subsidieregeling verduurzaming MKB een stappenplan gepubliceerd.

Andere artikelen

Afbetaling coronaschulden

Met ingang van oktober 2022 moeten ondernemers hun coronaschulden aflossen aan de Belastingdienst. We zetten de regels die daarbij gelden voor je...

Restwaarde leasefiets

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeuring gegeven voor de bepaling van de restwaarde van een “leasefiets”.

De belastingplannen voor 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor...