Subsidieregeling praktijkleren aanvragen

Gepubliceerd op: 28 mei 2015

20150528_subsidiepraktijkleren_VWGNijhof

Vanaf 2 juni 2015 tot uiterlijk 15 september 2015 (17:00 uur) kunnen werkgevers die mbo-bbl-studenten hebben begeleid de Subsidie Praktijkleren aanvragen. De aanvraag geschiedt achteraf en betreft de studieperiode van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per begeleide student. Werkgevers ontvangen de subsidie naar verhouding van het aantal weken waarin de student in voornoemde periode door hen is begeleid.

De aanmelding geschiedt via het E-loket van www.rvo.nl. Daarvoor is eHerkenning nivo 1 nodig. Bij een goedgekeurde aanvraag wordt de subsidie vóór 15 december 2015 uitbetaald. Het totale subsidiebedrag is gemaximeerd, maar wordt niet uitbetaald volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Het maakt voor de hoogte van het subsidiebedrag daarom niet uit of u uw aanvraag vlot, dan wel tegen het einde van de termijn indient.

Het gaat om de praktijkbegeleiding van studenten aan een erkende mbo beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl). Deze studenten werken 3 of 4 dagen per week in een bedrijf (beroepspraktijkvorming) en volgen de rest van de week lessen op school. Alleen opleidingen gericht op een volledig diploma komen voor de subsidie in aanmerking.
Studenten aan een mbo-bol (beroepsopleidende leerweg) komen niet voor de subsidie in aanmerking; deze studenten brengen het merendeel van hun tijd door op school.

De werkgever moet geregistreerd staan als erkend leerbedrijf. Aanmelding voor deze erkenning geschiedt via www.stagemarkt.nl. De werkgever moet per begeleide student, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, een administratie kunnen overleggen, die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Onderdeel van deze administratie is een door alle partijen ondertekende leerwerkovereenkomst. Daarnaast moet er een vastlegging van de aanwezigheid zijn en moet blijken hoe de leerling is begeleid en hoe de gestelde leerdoelen zijn behaald. Deze administratie moet gedurende minstens 5 jaar worden bewaard.

Andere artikelen