Subsidie voor woningeigenaren verruimd

Gepubliceerd op: 23 december 2022

Met ingang van 2023 wordt de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor meer mensen bereikbaar. Wat verandert er?

Eén isolatiemaatregel

In 2023 kan de subsidie ook worden aangevraagd wanneer slechts één isolatiemaatregel wordt genomen. Die maatregel moet dan wel na 1 april 2022 zijn genomen. De subsidie bedraagt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten. Als binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregel wordt genomen, wordt de subsidie verdubbeld naar ongeveer 30%. De exacte subsidiebedragen vind je hier.

Glas

De subsidie voor glasisolatie is gebaseerd op m2. Voor glas dat vanaf 1 januari 2023 wordt geïnstalleerd, wordt daarvoor de totale oppervlakte van kozijn + glas van binnenuit gemeten.

Kookvoorziening

Vanaf 2023 kan subsidie worden gevraagd voor een elektrische koopvoorziening. Deze subsidie bedraagt € 400. Voorwaarden zijn:

  • de woning is aangesloten op een warmtenet;
  • na 1 april 2022 is de gasmeter definitief verwijderd;
  • er is geen ISDE-subsidie genoten voor de aansluiting op het warmtenet;
  • de nieuwe, nog niet gebruikte elektrische kookvoorziening is na 1 april 2022 aangeschaft.

Warmtepompen

Met ingang van 2023 mag een warmtepomp een hoger vermogen hebben. Het thermisch vermogen van de warmtepomp mag 400 kW bedragen (voor geschakelde installaties: 500 kW).

VvE

De subsidie aan Verenigingen van Eigenaren (VvE) gaat in januari 2023 over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Voor zonnepanelen en windturbines kunnen VvE’s nog wel een beroep doen op ISDE.

Aanvraag ISDE

Vanaf 2023 wordt de aanvraagtermijn voor de subsidie verlengd. Woningeigenaren krijgen maar liefst 24 maanden om de aanvraag in te dienen. Deze termijn start nadat de energiebesparende maatregel is getroffen (voor zakelijke gebruikers geldt het omgekeerde: zij moeten hun aanvraag doen voordat ze de maatregel laten uitvoeren).

Andere artikelen