Subsidie sportaccommodaties (BOSA) in 2022

Gepubliceerd op: 7 december 2021

De Staatssecretaris van VWS heeft de wijzigingen gepubliceerd in de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). We beschrijven de BOSA in onze factsheet Subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccomodaties.

Wijzigingen

De belangrijkste wijziging betreft het minimum subsidiebedrag. Dat wordt per 1 januari 2022 verlaagd van € 5.000 naar € 2.500. Aangezien de subsidie 20% bedraagt, hoort daar een bedrag aan subsidiabele kosten bij van € 12.500 (tot en met 2021: € 25.000). Door deze wijziging kunnen ook kleinere amateursportorganisaties van de subsidie gebruik maken.

Voor 2022 is voor deze subsidie een budget beschikbaar van € 75.500.000. De subsidie wordt verstrekt volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 79.000.000. Per 1 december 2021 is voor € 63.900.000 aan subsidies verleend en is voor € 8.800.000 aan aanvragen in behandeling (zie voor de actuele stand de website van uitvoeringsorganisatie dus-i).

Aanvullende subsidie

Niet nieuw is dat voor een aantal activiteiten een aanvullende subsidie (15% van de subsidiabele kosten) kan worden verkregen. Dit betreft maatregelen met betrekking tot:

  • energiebesparing;
  • toegankelijkheid;
  • circulariteit;
  • klimaatadaptatie.

De concrete maatregelen die in aanmerking komen voor aanvullende subsidie worden opgesomd in een bijlage bij de regeling. Aan deze bijlage worden voor 2022 maatregelen toegevoegd, zoals:

  • zonnewarmtecollector voor sportvelden;
  • toegankelijkheidsmaatregelen voor buitensportvelden;
  • en gerecyclede sportveldondervloeren.

Andere artikelen