Subsidie elektrische bedrijfsauto’s

Gepubliceerd op: 24 december 2021

De subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) is aangepast om de regeling aantrekkelijker te maken voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen.

Kleine bedrijven en non-profit

We beschrijven de SEBA in ons artikel De elektrische bestelauto kan worden besteld. In 2022 wordt het subsidiepercentage voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen verhoogd van 10% naar 12%. De subsidie wordt berekend over de netto catalogusprijs van de elektrische bedrijfsauto in voertuigcategorie N1 en over de verkoopprijs zonder BTW in voertuigcategorie N2. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per auto.

Als je in 2021 een emissieloze bedrijfsauto hebt aangeschaft, kun je de subsidie nog tot en met 31 december 2021, 12:00 uur aanvragen bij RVO. Van het budget voor 2021 van € 20.000.000 was op 22 december 2021 € 14.224.454,42 gebruikt.

De termijn voor de vaststelling van de subsidie wordt verlengd omdat aanvragers als gevolg van leveringsproblemen niet aan de termijn kunnen voldoen.

MIA

Naast de subsidie op grond van de SEBA kunnen ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen voor de emissieloze bestelauto ook de milieu-investeringsaftrek (MIA) toepassen. Deze aftrek wordt voor 2022 verhoogd. Zie ons artikel Milieu-investeringen doorschuiven naar 2022.

BPM

In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte IV is opgenomen dat de vrijstelling voor zakelijk gebruikte bedrijfsauto’s in het kader van de aanschafbelasting op auto’s – de Belasting van Personenauto’s en motorrijwielen (BPM) – wordt afgeschaft. Dat geschiedt in 3 stappen met ingang van 1 januari 2024. Zie ook ons artikel Nieuwe regering: fiscale maatregelen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.