Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE+)

Gepubliceerd op: 10 april 2015

20150410_duurzameenergie_VWGNijhof

Met de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de Nederlandse overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ voor 2015 is op 31 maart 2015 09:00 uur geopend en sluit op 17 december 2015, 17:00 uur. De totale SDE+-subsidiepot is gevuld met maar liefst 3,5 miljard euro, welk bedrag in 9 fasen beschikbaar komt.

Elke subsidiefase kent een hoger maximaal subsidiabel bedrag ten opzichte van de voorgaande fase. Het kan dus lucratief zijn om een subsidieaanvraag pas later in het jaar te doen. Aanvragen die worden ontvangen nadat het budget voor een fase is overschreden, worden echter afgewezen.

SDE+ richt zich op bedrijven en (non profit) instellingen (dus niet op particulieren) die hernieuwbare energie produceren of gaan produceren. Het is een exploitatiesubsidie, wat betekent dat de overheid niet bijdraagt in de kosten van de investering (investeringssubsidie), maar een bijdrage doet bij de opbrengsten van de geproduceerde energie om die productie voldoende rendabel te maken.

De subsidie wordt uitgekeerd over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar en omvat het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en duurzame energie. De bij de start van een project toegekende subsidie is het maximaal uit te keren bedrag. De daadwerkelijk jaarlijks uitgekeerde bedragen hangen af van de daadwerkelijke basisenergieprijs in het betreffende jaar.

SDE+-subsidie kan worden aangevraagd voor de productie van hernieuwbare:

  • elektriciteit;
  • warmte (of gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit);
  • gas.

De aanvraag van SDE+-subsidie geschiedt via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO; www.rvo.nl). Afhankelijk van de concrete installatie waarvoor de aanvraag wordt gedaan, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Aanvragen worden door de RVO behandeld op basis van “wie het eerst komt, het eerst maalt” en, zoals hiervoor al aangegeven, zodra het budget is overschreden, worden volgende subsidieaanvragen afgewezen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.