Subsidie duurzame bouwmachines en vrachtauto’s

Gepubliceerd op: 6 december 2022

Met ingang van 1 januari 2023 worden de subsidieregelingen AanZET, SSEB en SEBA gewijzigd.

Regelingen

Waar staan deze afkortingen voor?:

  • AanZET = Aanschafsubsidieregeling zero emissie trucks (subsidieplafond 2023: € 30.000.000);
  • SSEB = Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (totale subsidieplafond 2023: € 60.000.000);
  • SEBA = Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s.

AanZET

We beschrijven deze subsidieregeling in ons artikel Aanschafsubsidie zero-emissie trucks (AanZET). De belangrijkste wijziging is het subsidieplafond, dat wordt verhoogd van € 13,5 miljoen naar € 30 miljoen. Of dat voldoende is, moet blijken. In 2022 werd het volledige plafond binnen 1 dag geclaimd.

Verder wordt de aanvraagperiode beter afgestemd op de vakantieperiode. En na de publicatie dat het subsidieplafond is bereikt, kan geen aanvraag meer worden ingediend. Diverse formele regels rond de subsidie worden eveneens aangepast.

In hoeverre zero emissie trucks in 2023 in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA), is nog niet bekend. De milieulijst van 2023 wordt waarschijnlijk pas net voor de jaarwisseling gepubliceerd.

SSEB

De SSEB wordt uitgebreid met subsidies voor hermotorisering van in gebruik zijnde bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen. Sommige bouwwerktuigen maken gebruik van verwisselbare batterijpakketten: dan mogen ten hoogte 2 verwisselbare batterijpakketten tot de subsidiabele kosten worden gerekend. Een zwaar emissieloos bouwwerktuig (met een elektrisch motorvermogen van 300 kW of hoger) mag worden uitgerust met een ingebouwd aggregaat op basis van een verbrandingsmotor. Tot slot wordt de formule voor de berekening van de meerkosten aangepast.

SEBA

In de SEBA wordt de regel gecontinueerd, dat de aanvraag tot vaststelling van de subsidie kan worden gedaan tot uiterlijk 7 maanden na de datum van verlening van de subsidie. Dit heeft te maken met het voortdurende wereldwijde chiptekort.

Andere artikelen