Subsidie compenseert afwaarderingsverlies

Gepubliceerd op: 22 maart 2019

Een bedrijfsmiddel dat blijvend een lagere waarde heeft, mag ten laste van de winst worden afgewaardeerd naar de bedrijfswaarde. Wanneer in verband met deze waardeverandering een subsidie wordt ontvangen, valt het verlies in verband met de afwaardering weg tegen de subsidie.

Landbouwgrond

Een man exploiteert samen met zijn vrouw en zoon in maatschap een melkveehouderij. Elke maat is voor 1/3e gerechtigd in de maatschap. Van de grond wordt door man en vrouw het gebruik en genot ingebracht in de maatschap. Zij zijn elk voor 50% gerechtigd.

De grond wordt omgezet van landbouwgrond naar natuurterrein. In verband daarmee ontvangen belanghebbenden een bijdrage uit de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap. Deze subsidie rekenen zij toe aan de maatschap. Man, vrouw en zoon rekenen in hun aangifte inkomstenbelasting elk 1/3e van de ontvangen subsidie tot hun winst. Voor deze winst claimen zij de vrijstelling van artikel 3.13, lid 1, onderdeel g Wet IB 2001.

Afwaarderen

Door de omzetting naar natuurterrein, daalt de waarde van de landbouwgrond. Deze waardedaling is blijvend. Man en vrouw waarderen daarom de grond af naar de bedrijfswaarde. Het afwaarderingsverlies brengen zij (elk 50%) ten laste van hun winst uit onderneming.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het eens met de afwaardering van de grond naar de bedrijfswaarde. Maar het Hof leidt uit de subsidievoorwaarden af dat de subsidie wordt verleend als compensatie voor de waardedaling. Waardedaling en subsidie zijn daarmee zodanig met elkaar verbonden, dat ze voor de winstberekening met elkaar moeten worden gesaldeerd. Daardoor is per saldo geen sprake van een afwaarderingsverlies.

Het Hof beslist tevens dat de toerekening van de ontvangen subsidie aan de maatschap niet zakelijk is, aangezien de gronden waarop de subsidie betrekking hebben behoren tot het buitenvennootschappelijk vermogen van man en vrouw.

Andere artikelen