Studiekostenbeding nietig

Gepubliceerd op: 7 september 2023

Rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat een werkgever geen beroep kan doen op het studiekostenbeding wanneer het een noodzakelijke opleiding betreft.

Studiekostenbeding

Het studiekostenbeding houdt in dat wanneer de (tijdelijke) arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt, de werknemer de door de werkgever voor de opleiding van de werkgever gemaakte kosten (deels) moet terugbetalen aan de werkgever.

De werkgever houdt zich bezig met de inspectie, analyse en inventarisatie van asbest. Voor hun functie van inspecteur/annalist moesten de werknemers op kosten van de werkgever een interne opleiding volgen, mogelijk aangevuld met externe cursussen en opleidingen.

Je voelt hem al aankomen, anders zou er niet zijn geprocedeerd: de arbeidsovereenkomsten eindigen en de werkgever eist van de werknemer betaling van studiekosten tot een bedrag van in totaal meer dan € 22.000. De werknemer bestrijdt deze claim.

Nietig

De Rechtbank verklaart het studiekostenbeding nietig. De scholing is namelijk noodzakelijk voor de uitoefening van de functie van de werknemer en dan bepaalt de artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek dat de werkgever de studie kosteloos aan de werknemer moet aanbieden. Bovendien wordt de studietijd beschouwd als arbeidstijd en moet de studie, zo mogelijk, plaatsvinden op tijden waarop arbeid moet worden verricht. De werkgever bevestigt tijdens de mondelinge behandeling van de zaak dat de scholing noodzakelijk is voor de uitvoering van de functie en dat het niet gaat om scholing waarover de werknemers bij eerste aanvang van hun werkzaamheden al over moeten beschikken.

Goed werkgeverschap

De Rechtbank oordeelt ook dat de werkgever zich niet heeft gedragen zoals een goed werkgever betaamt. Zo is er geen behoorlijke specificatie van de door de werkgever gemaakte interne opleidingskosten (de Rechtbank overweegt dat alleen de daadwerkelijke kosten van de werkgever onder het studiekostenbeding kunnen vallen, niet ook een (winst)opslag). En bovendien heeft de werkgever de voor hen ernstige consequentie van het moeten terugbetalen van de studiekosten niet voldoende aan de werknemers duidelijk gemaakt.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.