Studiekosten

Gepubliceerd op: 28 december 2016

studiekosten vwgnijhof

Alleen de studiekosten voor het op peil houden van bestaande kennis en vaardigheden zijn aftrekbaar van de winst. Dat heeft de Hoge Raad bevestigd in een arrest van 23 december 2016.

Onderscheid

In het kader van de aftrekbaarheid van studiekosten van het inkomen wordt onderscheiden in kosten:

  • met het oog op het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden;
  • voor het op peil houden van bestaande kennis en vaardigheden.

Scholingsuitgaven

De studiekosten in verband met het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden zijn aftrekbaar in de vorm van persoonsgebonden aftrek. Het gaat dan meestal om een studie of een opleiding voor een in de toekomst uit te oefenen beroep of voor de verbetering van de positie. De voorwaarden waar voor deze aftrek aan moet worden voldaan, vindt u in ons artikel Scholingsuitgaven aftrekbaar.

De scholingsuitgaven komen in aftrek op het inkomen. Het maakt niet uit of dit betreft winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden of loon uit dienstbetrekking.

De aftrek van scholingsuitgaven ligt politiek onder vuur. Deze aftrekpost is in de afgelopen jaren al flink ingeperkt. De in het kader van de belastingplannen voor 2017 gedane pogingen tot afschaffing van de aftrek van scholingsuitgaven is echter afgeketst. Zie ons artikel Monumenten- en scholingsaftrek toch niet afgeschaft.

Studiekosten

De studiekosten voor het op peil houden van bestaande kennis kunnen alleen worden afgetrokken van de winst uit onderneming of het resultaat uit overige werkzaamheden.

De aftrek van kosten op loon uit dienstbetrekking is sinds 1 januari 2001 immers niet meer mogelijk. Voor werknemers is daarom het handigst dat ze hun werkgever deze kosten laten betalen. Voor de werkgever betreft het dan loonkosten die ten laste van de winst mogen worden gebracht. De vergoeding van studiekosten of de verstrekking van de studie is belastingvrij. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, geldt hiervoor een gerichte vrijstelling. De werkgever kan de studiekosten kostenneutraal voor zijn rekening wil nemen door een zogeheten cafetariaregeling toe te passen. Onze adviseurs werken dit graag voor u uit.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.