Studiekosten vergoeden aan ex-werknemer

Gepubliceerd op: 14 december 2020

Met ingang van 2021 wordt het mogelijk om belastingvrij de studiekosten van ex-werknemers te vergoeden. Voor de ex-werkgever kan dit behoorlijk risicovol zijn.

Belastingvrije studiekosten

Op dit moment kunnen werkgevers hun werknemers belastingvrij vergoeden of verstrekken de kosten van een studie voor:

  • het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden van de werknemer in verband met de dienstbetrekking (bestaande kennis);
  • het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen (nieuwe kennis).

Ex-werknemers

Het onderscheid tussen beide categorieën is soms flinterdun. Toch wordt dit onderscheid vanaf 2021 belangrijker. Aan ex-werknemers mag dan namelijk het volgen van een opleiding voor het verwerven van nieuwe kennis belastingvrij worden vergoed of verstrekt. De nieuwe vrijstelling kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan ex-werknemers hun ongebruikte studiebudget mee te geven.

Het risico dat de door de ex-werknemer gevolgde studie niet voldoet aan de voorwaarden, ligt echter bij de ex-werkgever. Aan de ex-werkgever wordt namelijk de naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd. De ex-werkgever doet er daarom verstandig aan om goed met de ex-werknemer af te spreken (en te controleren):

  • dat deze een studie volgt met het oog op de verbetering van zijn maatschappelijke positie in financieel-economisch opzicht;
  • er een objectieve verwachting is dat de ex-werknemer de kennis kan inzetten in het economisch verkeer.

Inspanningsverplichting in de NOW

In verband met de economische gevolgen van de coronacrisis is onder andere de Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. In de tweede en derde NOW wordt aan werkgevers een inspanningsverplichting opgelegd. Deze houdt in dat de werkgever zich in moet spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. De uitbreiding van de vrijstelling in de loonbelasting kan hierbij van pas komen.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.