Steunpakket verder uitgebreid door lockdown

Gepubliceerd op: 23 december 2021

Naar aanleiding van de op 19 december 2021 van kracht geworden lockdown heeft het Kabinet het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021 verder uitgebreid, zo blijkt uit de Kamerbrief van 21 december 2021. Zie voor de eerdere uitbreiding ons artikel NOW-5 en verruiming TVL.

Visie (middel)lange termijn

Het steunpakket voor het eerste kwartaal van 2022 blijft grotendeels ongewijzigd in stand, zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 14 december 2021. Uiterlijk in maart 2022 komt het Kabinet met een visie op de aanpak van de coronasteun op de (middel)lange termijn.

NOW-5 en 6

De subsidieregelingen NOW-5 (november en december 2021) en NOW-6 (eerste kwartaal 2022) worden verruimd ten opzichte van de eerdere communicatie:

  • het maximaal te vergoeden omzetverlies wordt verhoogd van 80% naar 90%;
  • bij NOW-5 en -6 zal niet een (jaar)omzetverliesdrempel worden ingevoerd (het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van een dergelijke drempel wordt wel voortgezet voor eventuele volgende NOW-tijdvakken).

TVL

De omzetdrempel voor de TVL wordt voor het vierde kwartaal 2021 eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. Maar voor het eerste kwartaal 2022 wordt de drempel gehandhaafd op 30%. Er komt niet een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel.

De wijziging van TVL Q4-2021 moet nog door de Europese Commissie (EC) worden goedgekeurd. Ondernemers met een omzetverlies tussen 20% en 30% ontvangen pas een goedkeuring van RVO nadat de EC de regeling heeft goedgekeurd.

Schrijnende gevallen

Het Kabinet blijft oog houden op schrijnende gevallen en zal bezien in hoeverre deze groep in het kader van de diverse steunmaatregelen beter kan worden bereikt. Hierover wordt de Kamer in het eerste kwartaal van 2022 geïnformeerd.

Uitstel van belastingen

In de Kamerbrief van 26 november 2021 is reeds aangekondigd dat het uitstel van betaling van belastingen wordt verlengd tot en met 31 januari 2022. Zie ook ons artikel Toch weer bijzonder uitstel van betaling. In januari bekijkt het Kabinet opnieuw hoe de belastingverplichtingen zich verhouden tot de beperkende maatregelen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.