Steunmaatregelen coronacrisis met 9 maanden verlengd

Gepubliceerd op: 30 augustus 2020

Het Kabinet meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de in het kader van de coronacrisis genomen steunmaatregelen met 9 maanden worden verlengd. Je treft in dit artikel de hoofdlijnen aan van de NOW, TOZO en TVL. Daarnaast is er sectorgerichte steun en worden diverse fiscale maatregelen verlengd.

NOW 3.0

De NOW-regeling wordt per 1 oktober verlengd met 3 tijdvakken van 3 maanden. Voor elk van die tijdvakken moet afzonderlijk een aanvraag worden ingediend. Ondernemers die geen beroep op NOW 1.0 en/of NOW 2.0 hebben gedaan, kunnen een beroep doen op (één van de tijdvakken van de) NOW 3.0.

De 3 tijdvakken zijn:

  1. oktober, november december 2020;
  2. januari, februari en maart 2021;
  3. april, mei en juni 2021.

De variabelen waarop de uitkering uit NOW 3.0 wordt gebaseerd, zijn in de genoemde tijdvakken:

Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
Omzetdaling moet minimaal bedragen 20% 30% 30%
Vergoeding (van de loonsom) 90% (waarvan 80% wordt uitbetaald) 70% 60%
Opslag werkgeverslasten, vakantietoeslag 40% 40% 40%
Maximum loon (per maand) waarover de uitkering wordt berekend € 9.538 € 9.538 éénmaal het maximum dagloon
Voorschot 80% 80% 80%

In NOW 3.0 biedt het Kabinet werkgevers de ruimte om de loonsom te laten dalen, zonder dat dit leidt tot een verlaging van de NOW-subsidie. Deze vrijstelling bedraagt in het eerste tijdvak 10% en loopt in tijdvak 2 en 3 op naar 15% en 20%. De korting bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt in NOW 3.0 losgelaten.

TOZO

Ook de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) wordt met 9 maanden verlengd. Deze regeling loopt derhalve tot 1 juli 2021.

Wel wordt in TOZO 3 een beperkte vermogenstoets ingevoerd. Deze toets wordt zodanig vormgegeven dat ondernemers niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf te liquideren. De toets houdt in dat de ondernemers met meer dan € 46.250 aan direct beschikbare middelen (contant geld, bank- en spaarsaldi) niet in aanmerking komen voor een uitkering. De vermogenstoets wordt uitgevoerd in de vorm van een door de zelfstandige af te leggen verklaring, die steekproefsgewijs wordt getoetst.

TVL

Ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) geldt de verlenging met 9 maanden. Net als de NOW gaat het om 3 tijdvakken. In het eerste tijdvak gelden dezelfde voorwaarden als onder de huidige TVL. Dat houdt in dat op de regeling een beroep kan worden gedaan door ondernemers met een omzetverlies van meer dan 30%.

In de tweede tranche wordt dit verhoogd naar 40% en in de derde tranche kunnen alleen ondernemers met een omzetverlies van meer dan 45% een beroep op de TVL doen. De TVL vergoedt gedurende de hele looptijd 50% van de vaste kosten (waarvan de omvang per sector forfaitair worden vastgesteld). Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd van (per 3 maanden) € 50.000 naar € 90.000.

Andere artikelen