Steun- en herstelpakket coronacrisis weer aangepast

Gepubliceerd op: 9 december 2020

Het Kabinet past het economisch steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis opnieuw aan. De ingaande 2021 voorziene afbouw van de regelingen gaat niet door. En een aantal regelingen wordt wat verruimd.

De aanpassingen worden beschreven in een lijvige brief van de Regering aan de Kamer. We beschrijven hierna kort een aantal onderdelen. Uiteraard verwerken we de informatie binnenkort in onze notities over de steunmaatregelen. Je vindt deze informatie in ons Overzicht financiële noodmaatregelen.

NOW

De NOW wordt met ingang van 1 januari 2021 nog niet afgebouwd. De uitkering uit de NOW wordt in het vierde tijdvak (januari tot en met maart 2021) op dezelfde wijze berekend als in het derde tijdvak:

  • het maximale vergoedingspercentage blijft 80% (wordt niet afgebouwd naar 70%);
  • de loonsomvrijstelling blijft 10%;
  • het minimaal vereiste omzetverlies blijft 20% (wordt niet afgebouwd naar 30%.

LET OP: de derde tranche van de NOW moet uiterlijk 13 december 2020 27 december 2020 (in verband met de lock down is de aanvraagperiode verlengd) zijn aangevraagd. De vierde tranche kan pas vanaf 16 februari 2021 worden aangevraagd.

TVL

Ook voor de TVL geldt dat die in het eerste kwartaal van 2021 niet wordt afgebouwd. Maar daarnaast worden de subsidiepercentages verhoogd. Deze verhoging geldt zowel voor het vierde kwartaal van 2020 als voor het eerste kwartaal van 2021.

Evenementenbranchemodule

Deze module wordt onderdeel van de TVL en richt zich op ondernemers van wie de omzet sterk afhankelijk is van het evenementenseizoen (tweede en derde kwartaal van het jaar).

Het gaat om ondernemers die kunnen aantonen dat hun omzet in het tweede en derde kwartaal van 2019 voor 50% of meer afhankelijk was van in die periode georganiseerde publieke evenementen (kermissen, sportevenementen, festivals, congressen, beurzen en dergelijke).

De subsidie uit de evenementenmodule bedraagt 33% van de subsidie die de ondernemer uit TVL-1 heeft ontvangen (met een minimum van € 750).

NIEUW!: TONK

Er komt een nieuwe regeling voor huishoudens, die door omstandigheden in ernstige financiële moeilijkheden dreigen te komen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) loopt via het loket van de bijzondere bijstand (bij de gemeenten).

De uitwerking van de TONK is naar verwachting op 1 februari 2021 gereed.

Uitstel van betaling

De regeling voor het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis zou per 1 januari 2021 eindigen. Deze datum wordt nu 3 maanden doorgeschoven.

Ondernemers die nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben genoten, kunnen hier tot en met 31 maart 2021 een beroep op doen. Ondernemer die de eerste 3 maanden aan uitstel hebben genoten, kunnen om verlenging van het uitstel vragen. Die verlenging loopt dan tot en met 31 maart 2021.

De aflossingen van de onder het bijzonder uitstel van betaling opgebouwde belastingschuld gaan per 1 juli 2021 (ongewijzigd) lopen. Vanaf die datum moet in 36 maandelijkse termijnen worden afgelost.

Fiscale maatregelen

Een vijftal fiscale maatregelen wordt verlengd tot 1 april 2021:

  • uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
  • belastingheffing van grenswerkers (Duitsland en België);
  • vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
  • het BTW-nultarief op mondkapjes;
  • de regels rond de betaalpauze voor de hypotheek op de eigen woning.

En er komen twee nieuwe fiscale maatregelen:

  • een BTW-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en -testkits;
  • vrijstelling van inkomsten- en vennootschapsbelasting voor de eenmalige opslag op de TVL, die de horeca in het vierde kwartaal 2020 ontvangt ter dekking van voorraad- en aanpassingskosten.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.