STAP-budget flink ingeperkt

Gepubliceerd op: 2 augustus 2023

De subsidieregeling STAP wordt per 1 januari 2024 beëindigd. Voor de in 2023 nog resterende 2 aanvraagtijdvakken wordt de regeling ingeperkt.

Alleen OCW-erkende scholing

De inperking houdt in dat enkel nog STAP-budget kan worden geclaimd voor OCW-erkende scholing. OCW staat voor Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. De subsidie kan nog worden aangevraagd voor volledige opleidingen (inclusief keuzedelen) in het middelbaar beroepsonderwijs waarvoor een diploma-erkenning is afgegeven door OCW en volledige opleidingen (inclusief varianten of onderdelen daarvan) in het hoger onderwijs waarvoor een accreditatie is verleend onder de definitie van scholing. In aanvulling daarop kunnen ook onderdelen van deze opleidingen voor het STAP-budget in aanmerking komen. Het Ministerie van SZW zal deze onderdelen vooraf controleren en bij goedkeuring toevoegen aan het scholingsregister.

Scholing die wordt verzorgd op een locatie buiten Nederland, waarbij degene die de scholing volgt fysiek aanwezig moet zijn, is niet meer subsidiabel in het kader van het STAP-budget.

Het subsidieplafond van de STAP-subsidie wordt voor de laatste termijnen fors verlaagd, naar € 10 miljoen (per termijn). De aanvraagtijdvakken die er nog aan komen betreffen 18 september tot en met 14 november 2023 en 15 november tot en met 31 december 2023.

Andere artikelen