Sportabonnement niet aftrekbaar

Gepubliceerd op: 4 maart 2019

Ziektekosten mag je in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken van je inkomen. Deze aftrek is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Die komt in mindering op je inkomen uit werk en woning (box 1). Wanneer je aftrek hoger is dan je inkomen in box 1, mag je aftrekken van je inkomen uit sparen en beleggen (box 3). En als er dan nog aftrek over is van je inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). De persoonsgebonden aftrek, die je in een jaar over houdt, mag je in een volgend jaar effectueren.

Specifieke zorgkosten

Niet alle kosten, die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit, mag je aftrekken. De aftrek is beperkt tot de specifiek in de wet genoemde zorgkosten. Kosten die niet op jou drukken, bijvoorbeeld omdat ze worden vergoed, mag je niet aftrekken.

De in de wet genoemde specifieke zorgkosten zijn:

  • genees- en heelkundige hulp (behalve ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen);
  • vervoer;
  • farmaceutische hulpmiddelen, maar alleen indien verstrekt op voorschrift van een arts;
  • andere hulpmiddelen, voor zover die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt;
  • extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet (hiervoor zijn forfaitaire bedragen vastgesteld);
  • extra kleding en beddengoed;
  • reizen in verband met regelmatig ziekenbezoek van personen, die een maand of langer worden verpleegd, met wie je een gezamenlijke huishouding voerde.

Sportabonnement

In een zaak waarin de Rechtbank Noord-Holland onlangs heeft beslist, wilde belanghebbende de kosten van haar sportabonnement bij Basic-Fit en de kosten van pilatuslessen aftrekken als specifieke zorgkosten. Zij had daarvoor de categorie genees- en heelkundige hulp uitgekozen. Uit de wet blijkt dat bij deze categorie sprake moet zijn van een behandeling:

  • door een arts of een aangewezen paramedicus;
  • op voorschrift en onder begeleiding van een arts of paramedicus.

Aangezien voor het sporten bij Basic-Fit geen verklaringen van een arts of paramedicus zijn overlegd en ook niet is gebleken, dat het sporten plaatsvindt onder begeleiding van een arts of paramedicus, kan de rechtbank niet anders dan beslissen dat geen sprake is van aftrekbare specifieke zorgkosten.

Vervoerskosten

In deze casus staat ook de aftrek van vervoerskosten ter discussie. Belanghebbende claimt aftrek voor 2.349 kilometers, gereden voor het bezoeken van een psychotherapiepraktijk. Zij hanteert een kilometerprijs van € 0,35. Het aantal kilometers heeft de Belastingdienst niet ter discussie gesteld. Maar de bepleitte kilometerprijs is te hoog. Die corrigeert de rechtbank naar € 0,226. Dat is de door de Belastingdienst, op basis van de auto waarmee is gereden, bepaalde gemiddelde kilometerprijs.

Andere artikelen