Spoedreparatie fiscale eenheid niet nodig?

Gepubliceerd op: 2 juli 2018

Naar aanleiding van een conclusie van Advocaat-Generaal (AG) Wattel is de vraag gerezen of de spoedreparatie van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wel nodig is.

Spoedreparatie

De aanleiding voor de spoedreparatie is een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 februari 2018. We beschrijven dit arrest in ons artikel Spoedreparatie fiscale eenheid Vpb.

Hoewel het arrest een internationale situatie betreft, heeft de spoedreparatie ook een grote impact op puur Nederlandse situaties. Om Nederlandse ondernemers voldoende gelegenheid te geven daar op te anticiperen, is de spoedmaatregel tijdelijk verzacht. Zie ons artikel Verzachting spoedreparatie fiscale eenheid Vpb.

De inhoud van de spoedmaatregel is op 6 juni bekend geworden. Toen is het wetsvoorstel Spoedreparatie fiscale eenheid gepubliceerd. Dit voorstel moet nog worden behandeld door het Parlement. Maar de maatregelen moeten ingaan op het moment waarop ze werden aangekondigd: 25 oktober 2017, 11:00 uur.

Verkeerd

Het Hof van Justitie heeft in het hiervoor aangehaalde arrest antwoorden gegeven op door de Hoge Raad gestelde vragen. In afwachting van de antwoorden wordt de procedure door de Hoge Raad in de wacht gezet. Die procedure kan, nu het Hof van Justitie heeft gesproken vanzelfsprekend worden afgewikkeld.

In dat kader heeft de AG zijn conclusie gepubliceerd. En hij concludeert dat de Hoge Raad het Hof van verkeerde informatie heeft voorzien. Bovendien zijn verkeerde vragen gesteld. Met als gevolg dat de antwoorden niet bruikbaar zijn voor de uitspraak die de Hoge Raad moet doen.

Onder andere uit het recent door het Hof van Justitie gewezen Hornbach-arrest leidt de AG af dat de Hoge Raad zodanig kan beslissen dat reparatie van de fiscale eenheid niet nodig is.

In de fiscale literatuur wordt de overheid al opgeroepen om het ingediende wetsvoorstel, de reparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting, in te trekken. Wij zijn het daarmee van harte eens, maar verwachten dat daarvoor het arrest van de Hoge Raad zal worden afgewacht.

Andere artikelen