Je spaargeld toch maar de BV in?

Gepubliceerd op: 18 september 2017

Het Financieel Dagblad berichtte onlangs dat de spaarrente de 0% nadert. Aanleiding was de aankondiging van ABN Amro om de rente op haar direct opvraagbare spaarrekening te verlagen naar 0,1% (“Dat is nog tien tellen tot de nul“). Bij de meeste andere banken liggen de rentetarieven niet wezenlijk anders dan bij ABN Amro.

Spaargeld forfaitair belast

Het tegoed op je spaarrekening wordt belast met inkomstenbelasting. Je inkomen uit sparen en beleggen (box 3) wordt forfaitair bepaald. Dat wil zeggen dat je de belasting niet betaalt over de rente die je daadwerkelijk ontvangt. De fiscus doet alsof je een (veel) hoger rendement hebt behaald. Tenminste als je het door de fiscus berekende rendement afzet tegen de rente die je ontvangt op een bankrekening.

Beslissend voor het te belasten rendement is de stand van je bankrekeningen op 1 januari van elk jaar (de peildatum). Wijzigingen in (de samenstelling) van je vermogen gedurende het jaar hebben niet direct gevolgen voor de belastingheffing in box 3.

De grondslag voor je inkomen uit sparen en beleggen bestaat overigens niet alleen uit tegoeden op bankrekeningen. Ook bijvoorbeeld je effecten, je vakantiewoning en ander onroerend goed worden in box 3 belast.

Formatiebesprekingen

De wijze waarop rendementen op beleggingen worden belast, is waarschijnlijk een onderdeel van de formatiebesprekingen die op dit moment door VVD, CDA, D66 en Christen Unie worden gevoerd. In recente uitspraken hebben belastingrechters de forfaitaire manier van belastingheffing in box 3 goedgekeurd. Of toekomstige uitspraken ook in het voordeel van de fiscus uitpakken, is echter zeer de vraag. Mede daarom ligt voor de hand dat de fiscale wetgeving op termijn wordt gewijzigd. Voor de hand ligt dat daarbij meer zal worden aangesloten bij de daadwerkelijk behaalde rendementen.

Spaargeld toch maar de BV in?

De formatiebesprekingen vlotten niet zo snel, dat voor de hand ligt dat een gewijzigde belastingheffing vóór 1 januari 2018 van kracht wordt. Daarmee ligt aan spaarders en beleggers opnieuw de vraag voor of het zinvol is om spaargeld (en eventueel ander in box 3 belast vermogen) onder te brengen in een BV.

Het is overigens verstandig om de definitieve beslissing over het in een BV onderbrengen van je spaargeld uit te stellen tot het einde van 2017. Je moet dit uiteraard wel vóór de peildatum (1 januari 2018) hebben geëffectueerd. Maar voor de oprichting van een BV is weinig tijd nodig. Tegen het einde van het jaar is wel duidelijk op welke wijze de inkomstenbelasting over 2018 wordt geheven. De Belastingplannen voor 2018 worden in de eerste helft van december 2017 definitief door het Parlement vastgesteld.

De omgekeerde weg is natuurlijk ook mogelijk. Zodra dat interessant is, kan het in je BV aangehouden spaargeld weer naar je privévermogen worden overgebracht.

Advies

Wat is voor jou voordelig? Een BV of wellicht een (open) fonds voor gemene rekening.
Neem contact op met de adviseurs van VWGNijhof. Wij zorgen voor een passend advies.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.