Snoeisel valt onder de bosbouwvrijstelling

Gepubliceerd op: 14 februari 2019

De bosbouwvrijstelling wordt in de praktijk niet zo heel vaak toegepast. Een uitspraak over deze vrijstelling valt dan al snel op.

Bosbouwvrijstelling

Het gaat om een vrijstelling in de winstbelasting. Ondernemers van wie de winst aan inkomstenbelasting is onderworpen en rechtspersonen, die vennootschapsbelasting betalen, kunnen voor de vrijstelling in aanmerking komen. Ze moeten dan een bosbedrijf exploiteren. Een bosbedrijf is een bedrijf dat is gericht op de instandhouding van een bos.

Wanneer aan de voorwaarden is voldaan, is de bosbouwvrijstelling van toepassing. Op verzoek kan van de vrijstelling worden afgezien. Dat is bijvoorbeeld interessant wanneer het bosbedrijf verlieslatend is en die verliezen kunnen worden verrekend met andere winsten. Het bosbedrijf kan namelijk onderdeel zijn van een onderneming, die ook andere activiteiten heeft. Aan de keuze, om de bosbouwvrijstelling niet toe te passen, is de ondernemer dan minstens 10 jaar gebonden.

Bos

Wat is een bos? Fiscaal is daarvan al snel sprake. Bomen die dienen als wegbeplanting en een groepje bomen rondom een boerderij zijn voorbeelden van wat al als een (fiscaal) bos kan worden gezien. Maar van een bosbedrijf is pas sprake wanneer het bos wordt geëxploiteerd en het in stand wordt gehouden.

Bij Hof Den Haag komt de bosbouwvrijstelling aan de orde. Deze zaak betreft een BV, die het snoeisel van de taxus baccata (venijnboom) verkoopt ten behoeve van de farmaceutische industrie. Die verwerkt het snoeisel tot medicijnen tegen kanker.

De Belastingdienst is van mening dat geen sprake is van een bos. Doordat de bomen jaarlijks worden gesnoeid, worden ze niet hoger dan ongeveer 90 cm (als ze doorgroeien, worden deze bomen ruim 12 meter hoog). Volgens de inspecteur staan op het perceel alleen struiken, geen bomen. Het Hof beslist echter dat de omstandigheid dat de bomen door het snoeien kort worden gehouden, geen reden is om de bosbouwvrijstelling niet toe te passen.

De BV voldoet ook aan de instandhoudingseis. De bomen, die weliswaar niet hoger dan 90 cm worden, worden alleen gekapt in het kader van normaal bosbeheer (bijvoorbeeld wanneer een boom ziek is) en er vindt dan herplanting plaats. De met de verkoop van het snoeisel behaalde winst is dan ook vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

 

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.