SMS-je van de Belastingdienst

Gepubliceerd op: 2 augustus 2022

Als je nog niet je BTW-aangifte over het 2e kwartaal van 2022 of over juni 2022 hebt ingediend, kun je op 2, 3 of 4 augustus van de Belastingdienst een SMS-je krijgen.

Tekst

Hoe weet je dat het SMS-je inderdaad van de Belastingdienst komt?

Het bericht is afkomstig van telefoonnummer 08000543. De tekst van het bericht luidt: “Doe uiterlijk 7 augustus btw-aangifte bij de Belastingdienst, ook als u in deze periode geen omzet had. Indien noodzakelijk, doe dan ook gelijk uw betaling.”.

Wanneer?

Je ontvangt een SMS-je als:

  • je een in Nederland gevestigde kleine of middelgrote ondernemer bent;
  • de Belastingdienst je BTW-aangifte over het 2e kwartaal 2022 of over juni 2022 nog niet heeft ontvangen, terwijl de Belastingdienst die aangifte wel verwacht;
  • de Belastingdienst je mobiele telefoonnummer heeft.

Check aangifte + betaling!

Als je dit SMS-je ontvangt is het verstandig om te (laten) controleren of je BTW-aangifte inderdaad nog niet is ingediend. Als je de aangifte uiterlijk 7 augustus alsnog indient en de verschuldigde BTW uiterlijk op die datum betaalt, legt de Belastingdienst geen verzuimboete op, behalve als je ook voor het vorige aangiftetijdvak hebt verzuimd om op tijd te betalen.

Het is verstandig om ook na te gaan of je de op de aangifte verschuldigde BTW daadwerkelijk hebt betaald. Heb je het volledige bedrag betaald en daarbij het juiste betalingskenmerk gebruikt? Wanneer dat niet het geval is, is het verstandig nogmaals te betalen met het juiste betalingskenmerk.

De verzuimboete voor het te laat indienen van een BTW-aangifte bedraagt € 68. Een betaalverzuim wordt bestraft met een verzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514. LET OP: voor dezelfde BTW-aangifte kunnen beide boetes worden opgelegd.

Andere artikelen