Slapers en (semi-)diepslapers

Gepubliceerd op: 24 november 2022

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag van slapers ook geldt voor (semi-)diepslapers.

Slapend dienstverband

We hebben het over een zogenaamd slapend dienstverband. Dit betreft werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn en in verband daarmee niet meer voor hun werkgever werken. Na 2 jaar stopt de op de werkgever rustende verplichting tot doorbetaling van het loon van de arbeidsongeschikte werknemer (wanneer de werkgever tijdens de 2-jaarsperiode niet heeft voldaan aan alle op hem rustende reïntegratieverplichtingen kan de periode van loondoorbetaling langer lopen).

Maar wanneer de werkgever deze werknemer ontslaat, is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd. Om dat te voorkomen, hielden veel werknemers deze arbeidsongeschikte werknemers in dienst, maar omdat de werknemer niet meer werkt en de werkgever geen salaris meer betaalt, wordt dit een slapend dienstverband genoemd.

Compensatieregeling

De wetgever vindt het bestaan van deze slapende dienstverbanden ongewenst. Daarom heeft de wetgever de compensatieregeling ingevoerd, die we beschrijven in ons artikel Transitievergoeding slapend dienstverband lager in 2020.

(Semi-)diepslapers

De Hoge Raad heeft nu beslist dat ook bij het beëindigen van het dienstverband met (semi-)diepslapers deze compensatieregeling geldt en dat deze werknemers daarom ook recht hebben op de transitievergoeding.

Diepslapers zijn werknemers van wie het dienstverband al vóór 1 juli 2015 slapend is geworden (de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever is vóór 1 juli 2015 geëindigd). Semi-diepslapers zijn werknemers die vóór 1 juli 2015 arbeidsongeschikt zijn geworden, maar het dienstverband na 30 juni 2015 slapend is geworden.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.