Slapend dienstverband toch verplicht beëindigen

Gepubliceerd op: 23 december 2019

De Hoge Raad heeft eindelijk uitspraak gedaan inzake het slapende dienstverband.

Goed werkgeverschap

De eis van het “goed werkgeverschap” brengt, volgens de Hoge Raad, met zich mee dat een werkgever een werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Oftewel, je hebt als werkgever de verplichting om het slapende dienstverband te beëindigen.

Dit kan in uitzonderlijke gevallen anders zijn indien er gerechtvaardigde belangen zijn waardoor de werkgever de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst wenst te houden. Dit is het geval als er bijvoorbeeld een reëel uitzicht is op re-integratie (herstel binnen 26 weken). Dit geldt dan weer niet als de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Compensatieregeling

Voorgaande uitspraak is deels gebaseerd op het feit dat er een compensatieregeling tot stand is gekomen. Werkgevers krijgen vanaf 1 april 2020 de betaalde transitievergoeding, ingeval van een slapend dienstverband, gecompenseerd van het UWV (het UWV mag daar 6 maanden over doen).

Daarbij geldt wel dat slechts wordt gecompenseerd de transitievergoeding welke verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen (dus het moment dat de werknemer de 2 jaar ziekte heeft bereikt en de loondoorbetaling voor de werkgever is gestopt). Voorts geldt dat het UWV maximaal het bedrag aan transitievergoeding compenseert wat je als werkgever over de ziekteperiode (104 weken normaal gesproken) aan loon hebt betaald aan de zieke werknemer.

Indien je als werkgever bijvoorbeeld € 60.000,- aan loon hebt doorbetaald over de 104 weken ziekte, en de transitievergoeding bedraagt echter op het moment dat de 104 weken ziekte is bereikt € 65.000,-, dan krijg je € 60.000,- gecompenseerd van het UWV.

Advies

Ons advies is dan ook, mocht er bij u sprake zijn van een slapend dienstverband, om over te gaan tot beëindiging van het dienstverband. Mocht u door het betalen van de transitievergoeding in de financiële problemen komen dan zijn daar ook weer uitzonderingen voor, bijvoorbeeld het betalen in termijnen.

 

 

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This