Short stay toch vrijgestelde verhuur

Gepubliceerd op: 9 maart 2022

De verhuur van woningen is vrijgesteld van BTW. De exploitatie in het kader van het vakantiebestedingsbedrijf niet. En bij short stay verhuur is het verlaagde BTW-tarief van toepassing.

Vrijstelling

Een vrijstelling van belasting klinkt uiteraard interessant. Maar aan een BTW-vrijstelling kleeft één belangrijk nadeel: je hebt dan geen recht op aftrek van de BTW, die drukt op de goederen en diensten die je inkoopt (de voorbelasting). Als je woningen of appartementen nieuw hebt laten bouwen, hebt getransformeerd uit een kantoorpand of forse onderhoudskosten verwacht, kan het best interessant zijn om belast met BTW te exploiteren, zodat je de voorbelasting kunt aftrekken. Zeker wanneer de BTW tegen het verlaagde tarief van 9% mag worden afgedragen.

Short stay

Belast met BTW verhuren is mogelijk wanneer de verhuur plaatsvindt in het kader van het vakantiebestedingsbedrijf. Dat is het geval wanneer de huurders slechts voor een korte periode verblijf houden: short stay. Uit rechtspraak blijkt dat bij een verblijf van maximaal 6 maanden in het kader van deze regeling nog sprake is van een korte periode. Voor de meeste mensen is een vakantie van 6 maanden behoorlijk lang!

Projectontwikkeling

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recent uitspraak gedaan in een zaak van een projectontwikkelaar, die in 2013 de BTW op 13 aangekochte appartementen in aftrek brengt. De bedoeling is om de appartementen te verkopen aan particulieren of beleggers, maar uiteindelijk is besloten toch te gaan verhuren.

Volgens het Hof is dit geen short stay verhuur. Daarvoor is van belang dat de huurders op grond van de huurovereenkomst de kosten van kleine herstellingen dragen en zelf verantwoordelijk waren voor de schoonmaak van hun appartement. De huurders zijn op het adres van de appartementen ingeschreven in het bevolkingsregister, ze ontvangen rechtstreeks aanslagen gemeentelijke belastingen en waterschapslasten en beschikken niet over andere woonruimte.

Ook hebben de meeste huurders hun appartement voor een langere periode dan 6 maanden gehuurd. In de huurovereenkomst is de inspanningsverplichting opgenomen om na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst een nieuwe huurovereenkomst voor 6 maanden te sluiten, zo lang de projectontwikkelaar het appartement nog niet heeft verkocht. Een aantal huurovereenkomsten bevat bovendien een voorkeursrecht tot koop.

Het Hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank: de verhuur van de appartementen is vrijgesteld van BTW omdat geen sprake is van short stay verhuur. De afgetrokken voorbelasting heeft de Belastingdienst terecht nageheven.

Andere artikelen