Shoppen sectorindeling geblokkeerd

Gepubliceerd op: 9 juli 2018

 

Het kan nogal wat uitmaken in welke sector je als werkgever bent ingedeeld. De premies zijn in de ene sector fors hoger dan in de andere. Vanaf 2020 komt daar een einde aan. Tenminste als de WAB dan wordt ingevoerd. Dan komt er namelijk voor alle sectoren één hoog (voor tijdelijke contracten) en één laag tarief (voor vaste contracten).

Shoppen

Werkgevers (en hun adviseurs) hebben er een soort van sport van gemaakt om te proberen de meest gunstige sectorindeling op te zoeken. Dit wordt door Minister Koomees van SZW nu ook wel aangeduid als het shoppen naar de gunstigste sector. Er worden inmiddels jaarlijks ruim 1.000 aanvragen voor herindeling gedaan, cq. bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken gevoerd over beslissingen inzake de sectorindeling. Dit legt een onverantwoord groot beslag op de capaciteit van de Belastingdienst. Koolmees stelt dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Geblokkeerd

Met ingang van 29 juni 2018 is het niet meer mogelijk om de sectorindeling terugwerkend te wijzigen. Daarmee is de belangrijkste impuls voor het shoppen naar de meest gunstige sectorindeling weggenomen. Door terugwerkend in een gunstige sector te worden ingedeeld, kregen werkgevers soms honderdduizenden euro’s aan te veel betaalde premies terug. De Belastingdienst betaalde dan namelijk over maximaal 5 jaar de teveel betaalde premies werknemersverzekeringen uit.

Als blijkt dat een werkgever in de verkeerde sector is ingedeeld en daardoor te weinig premies zijn betaald, kan de Belastingdienst de indeling wel terugwerkend aanpassen. Dan moeten de te weinig betaalde premies over maximaal 5 jaar alsnog worden betaald.

Werkgevers kunnen voor verschillende soorten werkzaamheden ook niet meer in verschillende sectoren worden ingedeeld (gesplitste aansluiting). Daarnaast is het niet meer mogelijk om te worden ingedeeld in de sector van een (of meer) werkgever(s) waarmee de werkgever een economische of organisatorische eenheid vormt of van de sector van de tak van beroep of bedrijf waarmee zijn bedrijf door onderlinge verbondenheid wordt geacht een nevenbedrijf of neveninstelling te zijn (concernaansluiting). Verzoeken voor deze aansluitingen worden niet meer in behandeling genomen wanneer ze zijn ingediend na 29 juni 2018, 17:00 uur.

Andere artikelen