Sectorindeling volgens premieplichtig loon

Gepubliceerd op: 19 april 2018

Het tarief van de door werkgevers verschuldigde premies voor de werknemersverzekeringen hangt af van de sector waarin ze werkzaam zijn. In sectoren met hogere risico’s zijn hogere premies verschuldigd. De sectorpremies voor 2018 vind je hier. De premies voor de werknemersverzekeringen komen volledig ten laste van de werkgever.

Sectorindeling

De sectorindeling van een bedrijf wordt beoordeeld bij de start van de activiteiten. Daarna wordt de indeling alleen bekeken wanneer daar een specifieke aanleiding voor is. Aangezien binnen veel bedrijven de aard van de activiteiten naar verloop van tijd nog wel eens verschuift, is het zinvol om elke paar jaar naar de sectorindeling te (laten) kijken. Vooral wanneer je naar een goedkopere sector kunt, kan dat jaarlijks een fors voordeel opleveren.

Samengestelde onderneming

Hoe moet de sectorindeling worden bepaald voor een onderneming met activiteiten in verschillende sectoren? Dat was het onderwerp van een zaak waarin de Hoge Raad recent heeft beslist. Het gaat om een BV, die een aannemingsbedrijf exploiteert. Maar tot de activiteiten horen ook hovenierswerkzaamheden. Die laatste activiteiten vallen in sector 1 (agrarisch), terwijl de aanneming thuis hoort in sector 3 (bouw).

De Belastingdienst deelt de onderneming in in de sector bouw. Zij baseert zich daarbij op de door de BV met de activiteiten behaalde omzetten.
De BV stelt deze sectorindeling ter discussie. Haar argument is dat de werkzaamheden waarvoor zij loon betaalt, met name bestaan uit hovenierswerkzaamheden. De hovenierswerkzaamheden worden namelijk vooral verricht door de eigen werknemers van de BV, terwijl voor de aanneming vooral gebruik wordt gemaakt van onderaannemers en ingehuurde arbeidskrachten.

De Hoge Raad beslist dat voor de sectorindeling moet worden aangesloten bij de sector waar de werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt. Daarvoor is uitsluitend bepalend het loon dat de werkgever zelf betaalt. De looncomponent in de aan de onderaannemers en ingehuurde krachten betaalde bedragen telt niet mee. De BV moet worden ingedeeld in sector 1.

Vanaf 2020 geen sectorindeling meer?

In het voor internetconsultatie aangeboden wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt voorgesteld om de sectorindeling af te schaffen. Voorgesteld wordt om voor alle sectoren één hoog en één laag tarief te hanteren. Dit wetsvoorstel zou op 1 januari 2020 van kracht moeten worden. Het moet nog bij het Parlement worden ingediend.

Andere artikelen