Sectorindeling van uitzendbureaus; ook de ZZP-er

Gepubliceerd op: 24 augustus 2017

Eén van de premies die werkgevers betalen in verband met hun werknemers betreft het sectorfonds. Uit dit fonds wordt het risico gedekt dat werknemers werkloos worden. De premie voor het sectorfonds is gekoppeld aan de mate waarin werknemers in de betreffende sector werkloos worden. Doordat werknemers in de uitzendbranche relatief vaak werkloos worden, is de sectorpremie in die branche veel hoger dan in veel andere sectoren.

Indelen in de vaksector

Tot 18 mei 2017 konden uitzendbureaus de hoge sectorpremie ontvluchten. Als 50% of meer van het premieplichtig loon van het uitzendbureau aan één sector toegerekend kon worden, kon het uitzendbureau in die sector worden ingedeeld. Die sector wordt ook wel aangeduid als de “vaksector“.

Met ingang van 19 mei 2017 is de Regeling Wfsv gewijzigd. Nieuwe uitzendbureaus worden ingedeeld in de uitzendsector (sector 52), ongeacht de mate waarin voor een bepaalde sector wordt gewerkt. Nieuw zijn uitzendbureaus die op 18 mei 2017 nog niet in een sector waren ingedeeld en ook nog geen verzoek tot indeling hadden gedaan.

Daarmee hebben de bestaande uitzendbureaus een voordeel ten opzichte van de nieuwe. Uit antwoorden van Minister Asscher op Kamervragen blijkt dat het de bedoeling is deze overgangssituatie maximaal tot 1 januari 2019 te laten bestaan. De bedoeling is dat op die datum een nieuwe voor alle uitzendbureaus geldende regeling van kracht wordt.

Personeels-BV’s

In de antwoorden op de Kamervragen bevestigt Asscher dat personeels-BV’s niet in de uitzendsector worden ingedeeld. Met een personeels-BV wordt bedoeld een tot een concern behorende BV, die uitsluitend arbeidskrachten ter beschikking stelt binnen het eigen concern.

Asscher heeft de Belastingdienst gevraagd om hier bij de sectorindeling van nieuwe personeels-BV’s al rekening gehouden.

ZZP-er

Voor een ZZP-er die werkt via een eigen BV geldt geen uitzondering. De sectorindeling voor een dergelijke BV resulteert tot indeling in de uitzendbranche. Dat geldt uiteraard voor ZZP-BV’s, die op 18 mei 2017 nog geen sectorindeling hadden (en die niet hadden aangevraagd).

Vanzelfsprekend is de sectorindeling bij een ZZP-BV alleen van belang als de ZZP-er wordt aangemerkt als werknemer. Een zelfstandige ZZP-er is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De BV heeft dan geen sectorindeling.

 

Andere artikelen