Schriftelijke arbeidsovereenkomst moet in de loonadministratie

Gepubliceerd op: 17 september 2019

Juridisch is wat je mondeling bent overeengekomen een overeenkomst. Natuurlijk is het, met het oog op het bewijs wat je precies hebt afgesproken, verstandig om de overeenkomst op papier te (laten) zetten.

Premiedifferentiatie

Om de werknemerspremies tegen het lage tarief af te mogen dragen, eist de wet een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Deze eis is opgenomen in artikel 2.3 van het Besluit Wfsv. De Hoge Raad heeft in 2014 bevestigd dat deze eis gerechtvaardigd is.

Het hoge premietarief geldt op dit moment in een aantal daarvoor aangewezen sectoren ten aanzien van werknemers met een tijdelijk arbeidscontract.

WAB

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Onder die wet wordt voor alle sectoren gewerkt met een hoog en een laag premietarief. Het lage tarief mag worden toegepast ten aanzien van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zowel het hoge als het lage premietarief is ingaande 2020 voor alle sectoren gelijk.

In de naar aanleiding van de invoering van de WAB aangepaste uitvoeringsregels is de voorwaarde opgenomen dat (een afschrift van) de schriftelijke arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgenomen in diens loonadministratie. Of ook het dossier van de slarisverwerker een dergelijke afschrift mag of moet bevatten, is nog niet duidelijk.

De schriftelijke arbeidscontracten van werknemers, die al lange tijd voor een werkgever werken, zijn niet altijd aanwezig. Niet duidelijk is of de afspraken dan opnieuw schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ten aanzien van werknemers van wie het tijdelijk dienstverband van rechtswege is omgezet naar onbepaalde tijd, zal wel alsnog een arbeidscontract voor onbepaalde tijd moeten worden gemaakt.

Loonstrook

De nieuwe uitvoeringsregels eisen ook dat de aard van de arbeidsovereenkomst wordt vermeld op de (digitale) loonstrook, die aan de werknemer wordt verstrekt, en in de bij de Belastingdienst in te leveren loonaangifte. Uiteraard moeen deze gegevens worden ingevoerd in de loonadministratie. De aanpassing van de lay out van de loonstrook zal worden verwerkt door de leveranciers van de salarissoftware.

 

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This