Scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op: 26 september 2016

scholingsuitgaven scholingsaftrek studiekosten afschaffing vwgnijhof

Het wetgevingsproces heeft dit artikel achterhaald. Zie ons artikel Monumenten- en scholingsaftrek toch niet afgeschaft.

 

Eén van de doelstellingen van de Belastingplannen 2017 is vereenvoudiging. De beste en simpelste manier van vereenvoudigen is het afschaffen van regelingen. Naast de aftrek van kosten voor monumentenpanden moet ook de aftrek van scholingsuitgaven er in dit verband aan geloven.

Scholingsuitgaven

Aftrekbaar als scholingsuitgaven zijn de kosten voor een opleiding of een studie gericht op een (toekomstig) beroep. Voor de kosten mag geen recht bestaat op studiefinanciering. De aftrek van scholingsuitgaven omvat alleen de kosten van de scholing van de belastingplichtige zelf.

De opleiding of studie moet zijn gericht op verandering van de economische positie. Of op de verbetering of onderhoud van de bestaande kennis van de belastingplichtige. De positieverbetering of het behoud van de positie moet ook redelijkerwijs te realiseren zijn. De kosten van een studie uit liefhebberij zijn vanzelfsprekend niet aftrekbaar.

De aftrekpost is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek en moet in de aangifte inkomstenbelasting worden geclaimd.

Drempel/maximum

Voor de aftrek van scholingsuitgaven geldt een drempel van € 250 en een maximum van €15.000. Alleen daadwerkelijke kosten, die drukken op de belastingplichtige, kunnen worden afgetrokken.

Afgeschaft

De regeling wordt ingaande 1 januari 2018 afgeschaft. Uit onderzoek is gebleken dat de aftrek weinig wordt geclaimd en dat de gebruikers relatief hoog opgeleid zijn. Daarnaast is de regeling lastig uitvoerbaar voor de Belastingdienst.

Er komt een nieuwe regeling in de vorm van scholingsvouchers. Die zijn bedoeld voor mensen die minder snel zelf geneigd zijn om onderwijs te volgen. Omdat de uitwerking van deze regeling nog enige tijd vergt, wordt de aftrek voor scholingsuitgaven niet per 2017, maar per 2018 afgeschaft.

Andere artikelen