Schenking in 2015

Gepubliceerd op: 18 december 2014

Velen zijn nog druk doende om er voor te zorgen dat op het allerlaatste moment in 2014 nog de vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 kan worden benut. Die vrijstelling vervalt per 1 januari 2015 definitief en Financiën heeft meermalen benadrukt dat er geen overgangs- of coulanceregeling komt. Het geschonken bedrag moet echt vóór 1 januari 2015 zijn benut, behalve als de schenking wordt aangewend voor onderhoud of verbouwing van een woning die op 31 december 2014 kwalificeert als eigen woning.

In de tussentijd heeft Financiën de vrijstellingen schenkbelasting voor 2015 bekend gemaakt:
* schenking aan kinderen: € 5.277 (2014: € 5.229);
* eenmalig verhoogd bij schenking aan kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar tot € 25.322 (2014: € 25.096);
* indien aangewend voor de eigen woning of een dure studie tot € 52.752 (2014: € 52.281);
* overige verkrijgers € 2.111 (2014: € 2.092).

Als schenkbelasting is verschuldigd bedraagt die voor het belastbare deel van de schenking tot € 121.296 (2014: € 117.214): 10% en boven dat bedrag: 20%. Voor kleinkinderen bedraagt het tarief 18% en 36%; voor overige verkrijgers 30% en 40%. Dezelfde tarieven gelden in het kader van de erfbelasting.

Financiën heeft ook de tarieven voor 2015 voor andere belastingen bekend gemaakt. U vindt deze informatie in het eindejaarspersbericht.

Andere artikelen