Schenking bij woning in aanbouw

Gepubliceerd op: 17 november 2014

Tot 31 december 2014 kunt u belastingvrij tot maximaal € 100.000 schenken, ongeacht aan wie wordt geschonken en welke leeftijd hij of zij heeft. Voorwaarde is dat de schenking wordt besteed aan aanschaf/bouw, verbetering of onderhoud van een eigen woning of aan aflossing op de eigen woningschuld. Belangrijk is dat de schenking uiterlijk op 31 december 2014 ook feitelijk is gebruikt voor het beoogde doel, behalve als de schenking wordt gebruikt voor onderhoud van de woning. Het onderhoud mag dan ook nog in 2015 of 2016 worden uitgevoerd.

Enige tijd geleden is al aangekondigd dat ook in het geval van nieuwbouw het bedrag van de vrijgestelde schenking niet (volledig) in 2014 hoeft te zijn benut. In een besluit van 5 november 2014 (BLKB2014/1865M) formuleert de Staatssecretaris van Financiën de voorwaarden van deze goedkeuring:
– de woning in aanbouw is voor de begiftigde op 31 december 2014 een eigen woning;
– de eigendom van de bouwgrond (het recht van erfpacht, recht van opstal of appartementsrecht) is uiterlijk 31 december 2014 bij notariële akte geleverd aan de begiftigde;
– in 2014 is tenminste 10% van het geschonken bedrag besteed aan het voornoemde recht of aan vervallen termijnen betreffende de woning in aanbouw;
– het op 31 december 2014 niet bestede bedrag van de schenking wordt in 2015 besteed aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) die allemaal in 2015 vervallen.

Andere artikelen