Schenking aanvullen?

Gepubliceerd op: 25 mei 2023

Heb je in 2022 een schenking gedaan om de benutting van de “jubelton” veilig te stellen? Dan heb je nog tot en met 31 december 2023 om deze schenking vrijgesteld aan te vullen.

Jubelton

Met de “jubelton” wordt bedoeld de vrijstelling in het kader van de schenkbelasting voor schenkingen die werden gebruikt voor de eigen woning. Deze vrijstelling bedroeg in 2022 € 106.671 en was niet beperkt tot verkrijgingen door kinderen.

Aanvullen in 2023

Per 1 januari 2023 is deze vrijstelling afgeschaft. Maar wie in 2022 een bedrag onder deze vrijstelling heeft geschonken, mag in 2023 een aanvullende schenking doen. Dat is dan wel de allerlaatste kans: vanaf 2024 is aanvullend schenken onder de vrijstelling niet meer mogelijk. Uiteraard is van het totaal van de schenkingen in 2022 en 2023 maximaal € 106.671 vrijgesteld.

Voorbeeld: als je in 2022 € 1 aan je kind hebt geschonken onder de jubeltonvrijstelling, mag je dit in 2023 onder de vrijstelling aanvullen met een schenking van € 106.670 (daarnaast mag je in 2023 belastingvrij aan je kind schenken tot het bedrag van de reguliere vrijstelling van € 6.035).

Besteding

Zoals aangegeven moet het onder de jubelton vrijgesteld van schenkbelasting ontvangen bedrag worden gebruikt voor de eigen woning. Dat hoeft niet in het jaar waarin de schenking wordt ontvangen, maar mag ook in de 2 jaar daarna. Voor zowel het in 2022 geschonken bedrag als de aanvulling in 2023 geldt dat het ontvangen bedrag uiterlijk 31 december 2024 daadwerkelijk aantoonbaar moet zijn uitgegeven aan de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning.

Voor het eerst in 2023

De vrijstelling is overigens in 2023 nog niet volledig afgeschaft, maar het bedrag van de vrijstelling is verminderd naar € 28.947. Een in 2023 niet als aanvulling op een schenking in 2022 gedane schenking mag in 2024 en 2025 worden besteed aan de eigen woning. In de praktijk zal dit alleen van belang zijn voor verkrijging door anderen dan kinderen omdat aan kinderen eenmalig (in plaats van de reguliere) vrij besteedbaar € 28.947 belastingvrij mag worden geschonken.

Meldingsplicht

Indien het onder de jubeltonvrijstelling ontvangen bedrag niet of niet op tijd is besteed aan de eigen woning, moet dat aan de Belastingdienst worden gemeld. Die melding moet worden gedaan uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het laatste jaar waarin de schenking had moeten worden besteed. De schenking wordt dan alsnog belast, tenzij de begiftigde het ontvangen bedrag op grond van een bij de schenking gestelde ontbindende voorwaarde daadwerkelijk terugbetaalt aan de schenker.

Voorbeeld: een in 2020 onder de jubeltonvrijstelling gedane schenking, moest uiterlijk 31 december 2022 zijn besteed aan de eigen woning. Als dat niet of niet volledig is gebeurd, moet dat uiterlijk 31 mei 2023 aan de Belastingdienst worden gemeld.

Andere artikelen