Schenking 2014 vóór 1-3-2015 aangeven!

Gepubliceerd op: 20 februari 2015

20150219_schenkbelastingloep_VWGNijhof

Heeft u in 2014 een (of meer) schenking(en) ontvangen, dan moet u mogelijk aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dat nog niet gedaan, doe dit dan vóór 1 maart 2015. U riskeert anders een boete. Niet de schenker, maar de begiftigde is verantwoordelijk voor het doen van de aangifte. De eventueel verschuldigde schenkbelasting hoeft pas te worden betaald nadat u daarvoor van de Belastingdienst een aanslag heeft ontvangen.

Een aangifte schenkbelasting is niet nodig als de ontvangen bedragen lager zijn dan de ‘normale’ vrijstellingen voor de schenkbelasting. De ‘normale’ vrijstellingen zijn (vermeld worden de bedragen die golden voor schenkingen in 2014):
– bij schenkingen door ouders aan kinderen: € 5.229;
– bij schenkingen door andere schenkers: € 2.092.
Heeft uw in 2014 meerdere schenkingen van dezelfde schenker(s) ontvangen, dan moet u die voor de toepassing van de vrijstelling samentellen.

In alle andere gevallen moet wel een aangifte worden gedaan, ongeacht of u nu wel of niet daadwerkelijk schenkbelasting verschuldigd bent. Dus ook als u een schenking heeft ontvangen die onder de verhoogde vrijstelling valt of een schenking onder de voor 2014 geldende tijdelijk verruimde vrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning. In het aangiftebiljet kunt u aangeven welke vrijstelling van toepassing is.

Uiteraard is VWGNijhof u graag van dienst bij het samenstellen en indienen van uw aangifte schenkbelasting.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.