Schenkbelasting niet volledig verrekenbaar

Gepubliceerd op: 7 september 2015

20150907_schenkbelasting_VWGNijhof

Als een schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, moeten de geschonken bedragen worden opgeteld bij de erfenis. Die regel zal u bekend zijn. En u zult het logisch vinden dat over de schenking de betaalde schenkbelasting wordt verrekend met de over de erfenis verschuldigde erfbelasting.

Met getallen is de problematiek waarschijnlijk het best te begrijpen. Het ging om een schenking van € 37.500 aan een kind van de latere erflater, waarvan de verschuldigde schenkbelasting als volgt wordt berekend:

Schenking € 37.500
Af: vrijstelling schenkbelasting € 5.141
Belastbaar bedrag schenkbelasting € 32.359
Schenkbelasting 10% € 3.235

De in verband met het (binnen 180 dagen) overlijden van de schenker verschuldigde erfbelasting wordt als volgt berekend:

Erfenis € 20.167
Bij: schenking binnen 180 dagen € 37.500
Totaal € 57.667
Af: vrijstelling erfbelasting € 19.868
Belastbaar bedrag erfbelasting € 37.799
Erfbelasting 10% € 3.779

Van de verschuldigde erfbelasting verrekende de belastingdienst “slechts”: (€ 37.500 / € 57.667) * € 3.779 = € 2.458 (in plaats van het volledige bedrag van de schenkbelasting van € 3.235). Per saldo was dus € 3.779 -/- € 2.458 = € 1.321 aan erfbelasting verschuldigd. En kwam de totale heffing (schenk- en erfbelasting) op € 3.235 + € 1.321 = € 4.556.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.