Schadevergoeding voor hogere bijtelling

Gepubliceerd op: 3 november 2014

Aan X werd in november 2013 een fonkelnieuw Mitsubishi Outlander afgeleverd. Dat is een in de op dat moment geldende Nederlandse belastingwetgeving als zeer zuinig aangemerkte personenauto waarvoor in het kader van de heffing van loon- en inkomstenbelasting een bijtelling bij het inkomen van 0% gold.

Naar aanleiding van een aanrijding van de auto op 21 februari 2014 werd het voertuig total loss verklaard. Niet getreurd, de verzekering dekt de schade en in maart 2014 kreeg X al weer een nagelnieuwe Mitsubishi Outlander. Alleen was inmiddels de fiscale wetgeving veranderd en gold voor de auto een bijtelling van 7% (terwijl voor de in 2013 afgeleverde auto nog een aantal jaren de bijtelling van 0% van kracht zou zijn gebleven).

X vorderde van de (verzekeringsmaatschappij van de) veroorzaker van het ongeluk een vergoeding voor de hogere bijtelling gedurende de resterende leasetermijn. Deze vordering werd door de Rechtbank Amsterdam toegewezen. De schade door het verschil in bijtelling kon volgens de rechtbank als toerekenbare vermogensschade worden beschouwd.

(Rechtbank Amsterdam 18-9-2014, nr. 14-2489)

Andere artikelen