Samenloop loon- en inkomstenbelasting bij meerdere pensioenen

Gepubliceerd op: 6 november 2020

Bij veel ouderen is de ingehouden loonheffing veel lager dan de verschuldigde inkomstenbelasting. Wat is hiervan de oorzaak? Staatssecretaris Vijlbrief heeft het onlangs nog eens uitgelegd in een reactie op een Kamervraag.

Discrepantie ingehouden loonheffing en verschuldigde inkomstenbelasting

Als sprake is van meerdere inhoudingsplichtigen kan een verschil ontstaan tussen de in totaal ingehouden loonheffing en de verschuldigde inkomstenbelasting. Dit wordt veroorzaakt doordat inhoudingsplichtigen alleen rekening houden met het door henzelf verstrekte inkomen.

Bij het berekenen van de in te houden loonheffing passen inhoudingsplichtigen ieder afzonderlijk de loonheffingstabel toe, waarbij iedere inhoudingsplichtige start met toepassing van de belastingschijf met het laagste tarief. Indien alle inkomens bij elkaar worden opgeteld kan een (gedeelte) hiervan niet belast zijn tegen het laagste tarief maar tegen een hoger tarief. De daadwerkelijk verschuldigde inkomstenbelasting is dan hoger dan de ingehouden loonheffing.

Daarnaast kan de oorzaak zijn gelegen in de toepassing van de loonheffingskorting bij meerdere instanties. De loonheffingskorting is een korting op de verschuldigde belasting. Deze kan slechts eenmaal worden toegepast.

Oplossing

Vraag vroegtijdig een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het lopende belastingjaar aan. Hierbij maak je een inschatting van het totaal te verwachten inkomen. Het is hierbij ook zaak om te kijken naar eventuele aftrekposten en andere inkomens- en vermogensbestanddelen die relevant zijn voor de hoogte van de verschuldigde inkomstenbelasting.

De te weinig ingehouden belasting wordt middels een voorlopige aanslag voldaan. Je hebt hierbij de keuze de aanslag ineens te voldoen of in maandelijkse termijnen gedurende het belastingjaar. Je komt hiermee achteraf niet voor verrassingen te staan en weet wat je maandelijks netto besteedbaar hebt.

Daarnaast kun je ervoor kiezen om de loonheffingskorting bij geen enkele inhoudingsplichtige te laten toepassen of de inhoudingsplichtige te verzoeken een hoger tarief, dan de loonbelastingtabel voorschrijft, in te houden en af te dragen. Het nadeel is dat er geen rekening wordt gehouden met je totale situatie die van belang is voor de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting. Je kunt hierdoor achteraf alsnog geconfronteerd worden met een te betalen aanslag.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.