Samengestelde prestaties (of niet) in de BTW

Gepubliceerd op: 1 maart 2018

Het BTW-leerstuk van de samengestelde prestatie blijft actueel. 1 prestatie onder het normale tarief (21%)? 1 prestatie onder het verlaagde tarief (6%)? Of 2 afzonderlijke prestaties, waarvan 1 tegen het normale en 1 tegen het verlaagde tarief? Het blijkt erg afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden van elke afzonderlijke situatie.

Obstacle run

Het t-shirt en biertje dat deelnemers van een obstacle run ontvingen, gaat op in de deelname aan het evenement. De hele samengestelde prestatie wordt met BTW belast tegen het verlaagde tarief. In ons artikel van eind vorig jaar meldden we je al dat het Hof Arnhem-Leeuwarden dat heeft beslist. Inmiddels heeft Financiën laten weten het beroep in cassatie in deze zaak in te trekken. Daarmee staat definitief vast dat sprake is van 1 prestatie, belast met BTW tegen het verlaagde tarief.

Bier en wijn in een restaurant

Financiën wijst er in haar melding van de intrekking uitdrukkelijk op dat het verstrekken van alcoholhoudende dranken niet opgaat in restaurantdiensten. Ook hierover lopen (proef)procedures om uit te maken of sprake is van samengestelde prestaties. Uiteraard met de stelling dat de levering van bier en wijn opgaat in de tegen het verlaagde tarief belaste restaurantdienst.

Financiën wijst er in dit verband op dat post b.12 van Tabel I bij de Wet OB (restaurantdiensten) verwijst naar post a.1. Post a.1 zondert alcoholhoudende dranken uitdrukkelijk uit. De nog lopende procedures over de vraag of in de horeca samengestelde prestaties worden verricht, zijn vooralsnog beslist in het voordeel van de fiscus.

Wifi

De verhuurder van een vakantiewoning bood, naast het genot van de woning, het gebruik van internet door middel van wifi aan. Huurders die daarvoor apart van de huursom betaalden, ontvingen een wifi-code. De Rechtbank Gelderland is van mening dat het gebruik van wifi bijdraagt aan een optimaal gebruik van de vakantiewoning. Wifi hoort, aldus de rechtbank, bijna vanzelfsprekend bij de vakantiewoning. Net als de verstrekking van stromend water, elektriciteit en televisie.

De verstrekking van de wifi-code gaat dan ook op in de verhuur van de vakantiewoning. De verhuurder draagt er de BTW over af tegen het verlaagde tarief. Dat voor de wifi-code wordt betaald naast de huursom, doet daar niet aan af.

Dezelfde verhuurder verkoopt ook gasflessen voor gebruik op haar kampeerterrein. Deze gasflessen worden tegen een afzonderlijke vergoeding verkocht in de winkel op het kampeerterrein. De levering van de gasflessen gaat echter, zo beslist de Rechtbank, niet op in de verhuur van de kampeerplaats. Over de omzet aan gasflessen moet de BTW worden afgedragen naar het verhoogde tarief.

De rechtbank hecht er bij de wifi waarde aan dat die niet ergens anders dan in de vakantiewoning te gebruiken is. De gasflessen konden ook aan niet-campinggasten worden verkocht. En het gebruik van het gas is niet gebonden aan de camping. Kampeerders nemen gasflessen die niet leeg zijn na hun verblijf mee.

Parkeren

Het leerstuk van samengestelde prestaties is ook in stelling gebracht in het kader van parkeren. De toegang tot een pretpark, dierentuin en dergelijke wordt belast tegen het verlaagde BTW-tarief. In het ene geval besliste de rechter dat het parkeren opgaat in de toegang. Dan is ook op het parkeren het verlaagde BTW-tarief van toepassing. Maar in het andere geval is de rechter van mening dat geen sprake is van samengestelde prestaties. Het parkeren wordt dan tegen het normale BTW-tarief belast.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.