Salarisverhoging voor de DGA

Gepubliceerd op: 2 december 2014

De regels voor het gebruikelijk loon worden aangescherpt per 1 januari 2015. Dat betekent in veel gevallen een verplichte salarisverhoging voor de directeur-grootaandeelhouder (dga). De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de voorgestelde aanscherpingen (de Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen).

Strengere regels
Als dga moet u in 2015 uw loon toetsen aan strengere regels om te beoordelen of uw loon wel gebruikelijk is. Uw loon moet ten minste worden gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; of
  • het hoogste loon van de andere werknemers die in dienst zijn van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); of
  • € 44.000.

Uw loon mag ook met de strengere regels lager worden gesteld, maar u moet dit dan wel aannemelijk kunnen maken.

Versoepelingen
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de groep van verbonden vennootschappen zou worden uitgebreid naar vennootschappen waaruit de bv voordelen kan genieten via de deelnemingsvrijstelling. Die uitbreiding is door de Tweede Kamer teruggedraaid. Alleen een vennootschap waarin uw bv voor ten minste een derde gedeelte belang heeft (dan wel andersom) wordt gezien als een verbonden vennootschap.

De Tweede Kamer heeft ook nog een verduidelijking aangebracht in de bewijslastverdeling. Vindt de belastinginspecteur dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat u geniet, dan zal hij dit aannemelijk moeten maken met objectieve criteria. Bijvoorbeeld de branche, de grootte van het bedrijf, het werkpakket en de verantwoordelijkheden.

Afspraken over de gebruikelijkloonregeling
Is uw gebruikelijk loon hoger dan € 44.000 en heeft u hierover afspraken gemaakt met de Belastingdienst, dan vervalt deze afspraak per 1 januari 2015. Er is goedgekeurd dat u mag uitgaan van een loon ter grootte van 75/70e van het loon uit 2014 mits de feiten en omstandigheden gelijk blijven. Die goedkeuring loopt totdat de Belastinginspecteur contact met u opneemt voor een nieuwe gebruikelijk loonafspraak of tot het moment waarop de oorspronkelijke gebruikelijk loonafspraak zou komen te vervallen.

Tip: Leidt de 75/70e verhoging volgens u tot een te hoge vaststelling van uw gebruikelijk loon in 2015, neem dan voor een juiste afstemming contact met ons op.

Andere artikelen

Top 10 prinsjesdag 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van demissionair minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste...

Pin It on Pinterest

Share This