Salarisverhoging voor de dga

Gepubliceerd op: 6 januari 2020

Helemaal aan het einde van 2019 bleek dat het salaris van een directeur-grootaandeelhouder (dga) met ingang van 1 januari 2020 wordt verhoogd van € 45.000 naar € 46.000. Niet omdat de regelgeving is gewijzigd, maar door indexering.

Gebruikelijk loon

Een dga werkt voor een BV waarvan hij (of zij) alle (of een groot deel) van de aandelen houdt. De dga bepaalt dan ook zelf welk salaris de BV voor de werkzaamheden betaalt. De dga zou (fiscale) voordelen kunnen behalen door het salaris laag (of op nihil) vast te stellen.

Het jaarsalaris van een dga mag daarom niet lager zijn dan:

  • 75% van het loon dat een niet-dga ontvangt in de meest vergelijkbare dienstbetrekking; en
  • niet minder dan € 46.000 (in 2019: € 45.000).

De dga’s van wie het jaarsalaris in 2019 gelijk was aan het minimumbedrag van € 45.000 moeten hun jaarsalaris met ingang van 2020 met € 1.000 verhogen.

Dit is een korte weergave van de gebruik loonregeling. Neem voor de toepassing in jouw specifieke situatie contact op met één van onze fiscalisten.

Andere artikelen